Jest zielone światło. Ważne inwestycje będą realizowane w gminach: Staszów i Raków

Data publikacji: 31.08.2020 16:53
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
31.08.2020 Staszów. Podpisanie umów na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na zdjęciu od lewej: Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Anna Krupka - wiceminister sportu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego,  Damian Szpak - wójt Rakowa, Łukasz Skórski - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

31.08.2020 Staszów. Podpisanie umów na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na zdjęciu od lewej: Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Anna Krupka - wiceminister sportu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Damian Szpak - wójt Rakowa, Łukasz Skórski - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Ważne dla mieszkańców inwestycje zostaną zrealizowane w gminach Staszów i Raków dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta Staszowa z udziałem wiceminister sportu Anny Krupki, członka zarządu województwa świętokrzyskiego Marka Jońcy oraz władz samorządowych obu gmin podpisano umowy na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W gminie Staszów wybudowane zostaną 63 przydomowe oczyszczalnie, z których będzie korzystać w sumie około 200 osób. Burmistrz Leszek Kopeć powiedział, że to bardzo ważna inwestycja, ponieważ oczyszczalnie będą tam, gdzie z powodów ekonomicznych nie może powstać kanalizacja sanitarna. Są na przykład pojedyncze gospodarstwa oddalone o kilometr czy dwa od sieci. Gmina jest skanalizowana w 93 procentach, ale to dotyczy tzw. aglomeracji, gdzie spełnione jest kryterium zaludnienia kwalifikujące do korzystania z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji. Pozostałe obszary o rzadkiej zabudowie zostaną uzupełnione przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Dzięki dofinansowaniu z PROW wschodnia część gminy Staszów posiadać będzie infrastrukturę w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.

Przydomowe oczyszczalnie powstaną w sześciu miejscowościach. Są to:  Podmaleniec, Czernica, Kopanina, Wola Ossowa, Poddębowiec i Dobra. Koszt inwestycji wynosi 1,3 mln złotych, a wysokość dofinansowania to prawie 840 tys. zł.

W gminie Raków w ramach PROW wybudowany będzie wodociąg na odcinku Jamno- Mocha.

Koszt inwestycji to 280 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 50 procent. Wójt Damian Szpak powiedział, że chociaż jest to tylko kilometr sieci, jednak bardzo ważny dla mieszkańców. W tym roku był ogromny problem z wodą. Studnie wysychały, wodę dla mieszkańców musieli dowozić strażacy. Wójt przyznał, że dla całkowitego rozwiązania problemu na tym obszarze konieczna jest budowa kolejnego odcinka wodociągu  do Rakówki i dalej. Gmina będzie starać się o środki zewnętrzne na ten cel z kolejnej edycji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-27.
Marek Jońca, członek zarządu województwa stwierdził, że warto inwestować w świętokrzyskie obszary wiejskie, ponieważ wciąż są tam duże zaległości. Oszacowano, że potrzeba jeszcze miliarda złotych, aby wykonać inwestycje wodno-ściekowe.

- To ogromne środki i duże wyzwanie dla urzędu marszałkowskiego i dla rządu. Dzięki pieniądzom, które przekazało ministerstwo rolnictwa uda nam się w tym roku zrealizować całą listę inwestycji, zgłoszoną przez świętokrzyskie samorządy w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich - stwierdził wicemarszałek.

Wiceminister sportu Anna Krupka podziękowała zarządowi województwa za wsparcie gminy Staszów i gminy Raków, ponieważ one są warte inwestowania. Przypomniała, że rząd także systematycznie dba o rozwój tych terenów. W 2017 roku dla gminy Staszów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano ok. 24 mln zł na modernizację sieci kanalizacyjnej. Wiceminister stwierdziła, że coraz lepsza infrastruktura oznacza większe szanse rozwoju dla gmin i poprawę komfortu życia mieszkańców.   

31.08.2020 Staszów. Podpisanie umów na budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na zdjęciu od lewej: od lewej skarbnik Staszowa Henryka Skowron, Ewa Kondek - zastępca burmistrza Staszowa, Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Anna Krupka - wiceminister sportu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Damian Szpak - wójt Rakowa, Łukasz Skórski - Urząd Marszałkowski Województwa ŚwiętokrzyskiegoFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama