Katastrofa ekologiczna w Rębowie. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy ryb

Data publikacji: 10.08.2020 11:17
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: PAP
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Radio Kielce

Kilkadziesiąt tysięcy ryb, także gatunków chronionych, zginęło na skutek opuszczenia zastaw jazu na rzece Nidzie w Rębowie (pow. pińczowski). Sprawa została skierowana do prokuratury.

- Wartość strat przyrodniczych jest ciężka do oszacowania – oceniają specjaliści z Polskiej Akademii Nauk.

We wsi Rębów na rzece Nidzie zbudowany jest jaz i mała elektrownia wodna. 31 lipca miało tam dojść do gwałtownego zrzutu wody. Ryby zostały uwięzione na brzegach rzeki i udusiły się. Sprawę bada kielecki okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

- Szacujemy, że zginąć mogło nawet kilkadziesiąt tysięcy ryb, których wielkość wynosiła od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Należy zaznaczyć, że ilość wylęgu oraz drobnego narybku, który w obecnym okresie występuje wśród roślinności zanurzonej w Nidzie, ze względu na swoje wymiary wynoszące od kilku do kilkunastu milimetrów jest nie do oszacowania - powiedział ichtiolog Michał Bień, dyrektor okręgu PZW w Kielcach.

- O nagłym tempie zrzutu wody może świadczyć obecność martwych większych osobników z gatunków ryb dobrze pływających, które nie zdążyły spłynąć z płycizn takich jak boleń i kleń – dodał.

Zaznaczył, że na razie nie jest pewne kto jest odpowiedzialny za opuszczenie zastaw. Sprawę została skierowana do prokuratury.

- Zawiadomienie do prokuratury oraz na policję złożyły Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach przekazał informacje i dokumentacje na policję. Ponadto zarówno my, jak i Wody Polskie złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo, że w związku z zaistniałą sytuacją została wyrządzona szkoda przyrodnicza – powiedział Bień.

Na prośbę Polskiego Związku Wędkarskiego na miejsce przyjechała grupa specjalistów z Polskiej Akademii Nauk. Przygotowali raport na temat wpływu zrzutu na środowisko.

„Wartość strat przyrodniczych oraz strat materialnych poniesionych przez użytkownika rybackiego jest ciężka do oszacowania ze względu na znaczny udział w obserwowanych, śniętych rybach, gatunków chronionych, zanikających i niebędących przedmiotem gospodarki rybackiej, a pełniących istotne role ekosystemowe i stanowiących o stabilności sieci troficznych wspomagających populacje ryb cennych gospodarczo – napisał w notatce po wizji terenowej w Rębowie prof. Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

- Spuszczenie wody z piętrzonego zbiornika spowodowało lokalne wyginięcie, na terenie objętym piętrzeniem, trzech chronionych gatunków małży słodkowodnych, w tym gatunków zagrożonych w skali międzynarodowej – wskazał.

W jego ocenie, piętrzenie wody w Rębowie ma duży wpływ na środowisko doliny Nidy, odpowiada z utrzymanie przepływu w innych ciekach o dużym znaczeniu przyrodniczym: Starej Nidzie i Smudze Umianowickiej.

- Tego rodzaju zakłócenia gospodarki wodnej mogą zatem krytycznie zagrozić realizacji projektu LIFE4Delta mającego na celu przywrócenie retencji wody i restytucje bogatej fauny występującej kiedyś na tych terenach. Wartość tego projektu, finansowanego z programu LIFE+ przez UE przekracza 5 mln euro - dodał prof. Zając.

Reklama