Klimontów - gmina przyjazna seniorom

Data publikacji: 08.05.2021 18:37
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.05.2021. Klimontów. Budynek po dawnej  mleczarni, w którym będzie dom dziennego pobytu dla seniorów,  klub seniora i filia GOK

08.05.2021. Klimontów. Budynek po dawnej mleczarni, w którym będzie dom dziennego pobytu dla seniorów, klub seniora i filia GOK
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

W Klimontowie dobiegają końca prace remontowo-adaptacyjne budynku, w którym swoją siedzibę będą mieć dwie placówki dla osób w jesieni życia. Powstanie tam pierwszy w gminie dom dziennego pobytu dla seniorów, z którego korzystać będzie od 15 do 20 osób oraz klub seniora.

08.05.2021. Klimontów. Budynek po dawnej mleczarni, w którym będzie dom dziennego pobytu dla seniorów, klub seniora i filia GOKFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Oprócz zajęć artystycznych oraz innych o charakterze integracyjnym w domu dziennego pobytu prowadzona będzie również rehabilitacja. Rekrutację do tej placówki prowadzić będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie.

W tym samym budynku swoją filię będzie mieć także Gminny Ośrodek Kultury, co stworzy dodatkowe możliwości do integracji pokoleń i angażowania seniorów w projekty placówki kulturalnej.

Jak poinformował burmistrz Klimontowa Marek Goździewski, obecnie trwają prace wykończeniowe  wewnątrz budynku, który wcześniej był mleczarnią, przez pewien czas stał niewykorzystany. Odnowiono już elewację, położono nowy dach, wymieniono okna. Zarówno dom dziennego pobytu, jak i klub seniora rozpoczną działalność najprawdopodobniej w sierpniu, jeżeli pozwolą na to rygory sanitarne.

Dodał, że obecnie klub seniora działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ale warunki nie są tam najlepsze. Chętnych do udzielania się w klubie jest wielu dlatego nowe miejsce na pewno będzie tętnić życiem - uważa burmistrz..

Inwestycja kosztować będzie około 1,6 mln zł. Gmina otrzymała na nią dofinansowanie z dwóch źródeł: z rządowego programu Senior plus w kwocie 300 tys. złotych oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości  500 tys. złotych. Pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu gminy.

08.05.2021. Klimontów. Budynek po dawnej mleczarni, w którym będzie dom dziennego pobytu dla seniorów, klub seniora i filia GOKFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama