Kolejne wsparcie dla niepełnosprawnych

Data publikacji: 20.05.2021 14:47
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.05.2021. Kielce. Podpisanie umów na wsparcie świętokrzyskich ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

20.05.2021. Kielce. Podpisanie umów na wsparcie świętokrzyskich ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego, ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Iwona Murawska / Radio Kielce

Ponad 770 tys. zł wsparcia otrzymały świętokrzyskie ośrodki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Pieniądze otrzymane od urzędu marszałkowskiego w Kielcach będą mogły przeznaczyć na dostosowanie budynków do potrzeb swoich podopiecznych.

Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego informuje, że w tym roku zarząd województwa na roboty budowlane w placówkach, w których rehabilitowane są osoby z niepełnosprawnościami przeznaczył w sumie ponad 2 mln zł.

- Osoby, które mają słaby wzrok, poruszają się na wózkach, czy z innymi różnymi niepełnosprawnościami także potrzebują szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się. Dlatego trzeba wymienić windy, które w większości obiektów w naszym województwie są już wyeksploatowane i mogą być niebezpieczne - dodaje Renata Janik.

230 tys. zł wsparcia otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, w powiecie opatowskim. Marian Cieszkowski, dyrektor placówki informuje, że dzięki tym środkom gruntowny remont przejdą łazienki na wszystkich piętrach budynku.

- We wszystkich łazienkach zostaną zlikwidowane wanny, a powstaną natryski, które są znacznie wygodniejsze dla osób mających chociażby problemy z poruszaniem się. Dzięki otrzymanym pieniądzom zlikwidujemy podjazdy do budynku wykonane z kilku schodów - dodał Marian Cieszkowski.

20.05.2021. Kielce. Podpisanie umów na wsparcie świętokrzyskich ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): Marian Cieszkowski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Iwona Murawska / Radio Kielce

Z kolei Caritas Diecezji Kieleckiej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych w swoich trzech placówkach otrzymała 542 tys. zł. Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor organizacji informuje, że w Schronisku dla Bezdomnych i Placówce Opieki Całodobowej w Morawinach zamontowana zostanie winda zewnętrzna. Natomiast do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie zakupione zostaną m.in. urządzenia zapobiegające zadymieniu, a także wymieniona zostanie winda.

- Ośrodek w Piekoszowie od początku budowany był z myślą o niepełnosprawnych, ale przez 30 lat zmieniły się trochę wymogi i np. winda, która była tam zainstalowana w trakcie budowy już jest wyeksploatowana, więc trzeba ją wymienić na nową - dodał ksiądz Stanisław Słowik.

Dzięki funduszom otrzymanym od urzędu marszałkowskiego Caritas Diecezji Kieleckiej zamontuje także windę, pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz schody i instalacje sanitarne i elektryczne w klubie seniora i mieszkaniach chronionych w Czyżowicach, w gminie Bejsce.

20.05.2021. Kielce. Podpisanie umów na wsparcie świętokrzyskich ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego i Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiegoFot. Iwona Murawska / Radio Kielce

Reklama