Komenda wojewódzka PSP otrzyma nowy wóz

Data publikacji: 15.06.2020 14:05
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.06.2020. Kielce. Podpisanie umów w WFOŚiGW. W podpisaniu udział wzięli (od lewej): Krzysztof Słoń - senator PiS, Grzegorz Socha - wiceprezes WFOŚiGW, Anna Krupka - wiceminister sportu, Ryszard Gliwiński - prezes WFOŚiGW, Małgorzata Jalowska - wicestarosta powiatu opatowskiego, Andrzej Kryj - poseł PiS, brygadier Krzysztof Ciosek - komendant komendy wojewódzkiej PSP Kielce, Paweł Lubieniecki - sekretarz Starostwa Powiatowego w Opatowie, Rafał Nowak - wicewojewoda świętokrzyski

15.06.2020. Kielce. Podpisanie umów w WFOŚiGW. W podpisaniu udział wzięli (od lewej): Krzysztof Słoń - senator PiS, Grzegorz Socha - wiceprezes WFOŚiGW, Anna Krupka - wiceminister sportu, Ryszard Gliwiński - prezes WFOŚiGW, Małgorzata Jalowska - wicestarosta powiatu opatowskiego, Andrzej Kryj - poseł PiS, brygadier Krzysztof Ciosek - komendant komendy wojewódzkiej PSP Kielce, Paweł Lubieniecki - sekretarz Starostwa Powiatowego w Opatowie, Rafał Nowak - wicewojewoda świętokrzyski
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wzbogaci się o nowy wóz do ratownictwa wodnego. Zakup pojazdu będzie możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Jak informuje Ryszard Gliwiński prezes funduszu, kwota dofinansowania to ponad 500 tys. zł.

- Samochód ratownictwa wodnego to jednostka, niezbędna do prowadzenia działań ratowniczych. Pojazd może być używany także w działaniach związanych z troską o ekologię i środowisko naturalne. Strażacy będą mogli zabezpieczać akweny np. w sytuacji zagrożenia chemicznego lub wycieku substancji niebezpiecznych - dodaje.

Ryszard Gliwiński podkreśla, że dofinansowanie pojazdu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest możliwe dzięki wsparciu ministra klimatu, a także parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej.

Brygadier Krzysztof Ciosek świętokrzyski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że dzięki podpisanej umowie nowy sprzęt jeszcze w tym roku trafi do Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Komendant zaznacza, że obecnie wykorzystywany przez jednostkę pojazd jest już przestarzały.

- Działania PSP nie ograniczają się tylko do gaszenia pożarów i udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych. To także działania prowadzone przy zbiornikach wodnych. Tylko w ostatnich dwóch latach 40 razy korzystano ze sprzętu ratownictwa wodnego, który był niezbędny po to aby ratować życie nad wodą, lub niwelować szkody dla środowiska - wyjaśnia.

W przekazaniu pieniędzy wzięli udział także parlamentarzyści. Jak mówi poseł Andrzej Kryj z Prawa i Sprawiedliwości, przekazanie środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla straży pożarnej, świadczy o dużej elastyczności i szerokim zakresie wsparcia oferowanym przez fundusz.

- Zakupiony niebawem samochód będzie mógł wszechstronnie służyć w różnych akcjach strażaków, czy to poszukiwaniach zaginionych, czy też w sytuacjach zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nowoczesny sprzęt pozwoli świętokrzyskim strażakom jeszcze skutecznie nieść pomoc mieszkańcom - stwierdził.

Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia, świętokrzyscy strażacy swoimi osiągnięciami i zaangażowaniem w niesienie pomocy potwierdzają, że należą do krajowej elity w systemie ratowniczym.

- Wymogiem obecnych czasów jest, aby do wyspecjalizowanej kadry trafiał dobry sprzęt, takim jest wóz ratownictwa wodnego, który z pewnością zostanie należycie wykorzystany. Coraz częściej spotykamy się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, dlatego takie narzędzie w ręku świętokrzyskich strażaków będzie służyć nie tylko druhom z PSP, ale także mieszkańcom w ochronie ich dobytku i życia - podkreśla.

Rafał Nowak wicewojewoda świętokrzyski podkreśla, że możliwość zakupu nowoczesnego i specjalistycznego wozu dla Państwowej Straży Pożarnej w przyczyni się jeszcze większej ochrony mieszkańców wypoczywających nad wodą, a także zabezpieczania środowiska wodnego przed niebezpiecznymi substancjami, czy skażeniem.

Łączny koszt zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla komendy miejskiej PSP w Kielcach wynosi 1,1 mln zł, dofinansowanie z Funduszu wynosi połowę wartości projektu. Nowy pojazd dla świętokrzyskich strażaków trafi jeszcze w tym roku.

Reklama