Komunikat Rady Mediów Narodowych

Data publikacji: 20.11.2020 15:46
Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. pixabay.com

Komunikat Rady Mediów Narodowych w sprawie naboru kandydatur na członków rad programowych (kadencja upływa 19 stycznia 2021 r.).

Rada Mediów Narodowych zaprasza organizacje społeczne do rekomendowania osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów jako kandydatów do rad programowych w następujących spółkach publicznej radiofonii i telewizji:

 • „POLSKIE RADIO – Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie
 • POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
 • POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
 • POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.
 • POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” S.A.
 • POLSKIE RADIO – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S.A.
 • TELEWIZJA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
 • TVP S.A. - Oddział Terenowy w Białymstoku
 • TVP S.A. - Oddział Terenowy w Bydgoszczy
 • TVP S.A. - Oddział Terenowy w Gdańsku
 • TVP S.A. - Oddział Terenowy w Kielcach

Rekomendacje należy przesyłać do 14 grudnia 2020 r. na adres: Rada Mediów Narodowych, Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Zgłoszenia powinny zawierać: rekomendację, CV kandydatów oraz ich pisemną zgodę na powołanie do konkretnej rady programowej.

(CV powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe w związku z kandydowaniem do rady programowej publicznej radiofonii i telewizji. Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em dobrowolnie zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem)

Tagi do tego wpisu
Reklama