Koprzywnica ramię w ramię ze Zwierzyńcem

Data publikacji: 10.10.2020 15:05
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
10.10.2020. Koprzywnica. Podpisały listu intencyjnego w sprawie współpracy z gminą Zwierzyniec. Na zdjęciu (od lewej): Aleksandra Klubińska - burmistrz Koprzywnicy i Urszula Kolman - burmistrz Zwierzyńca

10.10.2020. Koprzywnica. Podpisały listu intencyjnego w sprawie współpracy z gminą Zwierzyniec. Na zdjęciu (od lewej): Aleksandra Klubińska - burmistrz Koprzywnicy i Urszula Kolman - burmistrz Zwierzyńca
Fot. UMiG Koprzywnica

Koprzywnica nawiązała współpracę partnerską z gminą Zwierzyniec na Roztoczu. Jej głównymi założeniami jest m.in. rozwój turystyki kajakowej, rowerowej pieszej, wymiana doświadczeń samorządowych, grup młodzieżowych i artystycznych, współpraca kół gospodyń wiejskich oraz realizacja wspólnych projektów. Obie strony podpisały list intencyjny w tej sprawie.

10.10.2020. Koprzywnica. Podpisały listu intencyjnego w sprawie współpracy z gminą Zwierzyniec. Na zdjęciu (od lewej): Edyta Sadło - dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, Remigiusz Łukawski - sekretarz Koprzywnicy, Aleksandra Klubińska - burmistrz Koprzywnicy, Urszula Kolman - burmistrz ZwierzyńcaFot. UMiG Koprzywnica

Wydarzenie miało miejsce w Zwierzyńcu. Będzie to pierwsza w historii Koprzywnicy umowa partnerska, która ma służyć promocji gminy oraz inicjowaniu kontaktów między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. O nawiązaniu współpracy zadecydowało wiele aspektów.  

Jak powiedziała Aleksandra Klubińska, burmistrz Koprzywnicy, Zwierzyniec ma bardzo dobrze rozwiniętą turystykę kajakową, rowerową i pieszą, czyli to wszystko co wpisuje się  program rozwoju i promocji gminy Koprzywnica.

- Jest to partner, od którego możemy się bardzo dużo nauczyć. Zwierzyniec to także walory przyrodnicze, które są wspaniale wyeksponowane i zagospodarowane. Chcemy wzorować się na tym, jak samorząd wykorzystuje te walory do promocji gminy. Zwierzyniec to także zabytki, szkoły i przedsiębiorcy. To kino letnie, a jak wiemy nasze kino plenerowe, jak pokazały pierwsze projekcje, cieszyło się dużym zainteresowaniem. To kolejne pole do współpracy - dodała burmistrz  Klubińska.

Krzysztof Pitra, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koprzywnicy przyznaje, że bardzo mu zależy na rozwoju turystyki na tym terenie. Ma na to kilka pomysłów.

- Obecnie analizowana jest drożność rzeki Koprzywianki pod kątem wykorzystania jej do organizowania spływów kajakowych. Byłaby to duża atrakcja dla Koprzywnicy i okolic. W zakresie przygotowania takich spływów chętnie skorzystamy z doświadczeń Zwierzyńca, który ma to świetnie zorganizowane - stwierdził dyrektor.

List intencyjny to pierwszy krok zapowiadający współpracę gmin. Obecnie pracami merytorycznymi nad określeniem dokładnych płaszczyzn współpracy zajmują się: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, koordynatorzy partnerstwa.

10.10.2020. Koprzywnica. Podpisały listu intencyjnego w sprawie współpracy z gminą Zwierzyniec. Na zdjęciu: Aleksandra Klubińska, burmistrz KoprzywnicyFot. UMiG Koprzywnica

Reklama