Które kieleckie licea są najpopularniejsze?

Data publikacji: 12.08.2020 14:43
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

„Żeromski", „Śniadek" i „Norwid", to najbardziej oblegane szkoły średnie w Kielcach. Dziś placówki ogłosiły wstępne wyniki rekrutacji.

Wśród techników największym zainteresowaniem cieszyły się: Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych, Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych. Z kolei w gronie szkół branżowych największe zainteresowanie było Branżową Szkołą I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych.

W liceach najbardziej oblegane kierunki to: geografia, język angielski i matematyka oraz jak co roku: biologia i chemia. W odniesieniu do techników największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: technik informatyk, technik programista, technik fotografii i multimediów oraz technik logistyk.

O miejsca w szkole spokojnych może być 2637 uczniów. Natomiast 321 absolwentom szkół podstawowych nie udało się zakwalifikować do żadnej z placówek, do których chcieli się dostać.

Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc wyjaśnia, że teraz kandydaci lub ich rodzice muszą doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Niedostarczenie dokumentów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Oryginały należy donieść do wtorku, 18 sierpnia do godziny 15.

- W środę, 19 sierpnia do godziny 14 nastąpi ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Na stronie Urzędu Miasta Kielce, również w tym dniu, zostanie opublikowana lista z wolnymi miejscami w szkołach - dodaje Tomasz Porębski.

O te wolne miejsca będą mogli się ubiegać uczniowie niezakwalifikowani do żadnej ze szkół. Podania o przyjęcie należy składać do sekretariatu danej szkoły w dniach 19-21 sierpnia.

Reklama