Ludzie Wenty będą blokować referendum

Data publikacji: 24.09.2020 15:31
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
24.09.2020. Kielce. Konferencja doradców prezydenta Kielc. Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Gierada i Grzegorz Świercz

24.09.2020. Kielce. Konferencja doradców prezydenta Kielc. Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Gierada i Grzegorz Świercz
Fot. Faustyna Terelak / Radio Kielce

Najbliżsi współpracownicy prezydenta Kielc - Grzegorz Świercz i Sławomir Gierada zapowiedzieli, że podejmą kroki, aby zablokować możliwość organizacji referendum w sprawie odwołania ze stanowiska Bogdana Wenty. Tymczasem sam prezydent jeszcze w sierpniu apelował do radnych o rozpisanie referendum w sprawie swojego odwołania.

Doradca prezydenta Sławomir Gierada twierdzi, że powodem ich działań jest fakt, że pierwsza uchwała dotycząca nieudzielenia wotum zaufania dla Bogdana Wenty została przyjęta z naruszeniem prawa. Jak mówi, jego zdanie potwierdziło stanowisko prokuratury, o które wystąpił wspólnie z Grzegorzem Świerczem w lutym tego roku.

- Z odpowiedzi jaką uzyskaliśmy 21 sierpnia bieżącego roku wynika, że przy wydawaniu uchwały w sprawie nieudzielenia po raz pierwszy wotum zaufania prezydentowi Kielc doszło do rażącego naruszenia prawa, w tym artykułu 7 konstytucji RP - dodaje.

Zapis ten mówi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Pełnomocnicy prezydenta złożyli też skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- W poniedziałek złożyliśmy do biura Rady Miejskiej w Kielcach skargę do WSA dotyczącą uchylenia tej uchwały. Zarzucamy, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa czego dowodem jest brak sporządzenia uzasadnienia, który narusza m.in. artykuł 18 i 28 ustawy o samorządzie gminnym - dodaje.

Doradcy Bogdana Wenty domagają się wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały. Ponadto oczekują dokonania autokontroli dokumentu przez radę miasta.

Sławomir Gierada i Grzegorz Świercz nie ukrywają, że satysfakcjonującym dla nich wyrokiem byłoby uznanie uchwały za nieważną. Jak zaznaczają, są na to duże szanse czego dowodem jest m.in. stanowisko prokuratury, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który w podobnej sprawie unieważnił uchwałę rady miasta w o nieudzieleniu wotum zaufania.

24.09.2020. Kielce. Konferencja doradców prezydenta Kielc. Na zdjęciu (od lewej): Sławomir Gierada i Grzegorz ŚwierczFot. Faustyna Terelak / Radio Kielce

Reklama