Mamy zdolnych przedsiębiorców. Siedmiu laureatów z nagrodą NOVATOR

Data publikacji: 15.09.2021 20:04
Autor: Paulina Michta / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.09.2021. Kielce. Mała scena KCK. Wręczenie statuetek NOVATOR 2020. Na zdjęciu (od lewej): Cezary Tkaczyk - prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego UPRP, Rafał Chaba – prezes zarządu firmy Globtrak, Piotr Niewadzi - dyrektor handlowy Centrostal S.A.

15.09.2021. Kielce. Mała scena KCK. Wręczenie statuetek NOVATOR 2020. Na zdjęciu (od lewej): Cezary Tkaczyk - prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Edyta Demby-Siwek - prezes Urzędu Patentowego UPRP, Rafał Chaba – prezes zarządu firmy Globtrak, Piotr Niewadzi - dyrektor handlowy Centrostal S.A.
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Związki złota, które dają szansę na skuteczne zwalczanie nowotworów, propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle oraz zrównoważona gospodarka odpadami z modułem komunalnym. Grono zdobywców NOVATORÓW powiększyło się o siedmiu laureatów. Uroczysta gala odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury.

Jak mówił prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk, celem Konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez staropolską izbę w 2007 roku, jest propagowanie innowacyjności w regionie. Tegoroczna edycja miała jednak szczególny wymiar.

- To pokłosie działań, jakie przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, ale i instytucje w otoczeniu biznesu przez te dwa, trudne lata, wprowadzili. Nagroda, którą wręczamy, to wyraz tego, że nasze województwo jest zdolne, a przedsiębiorcy, którzy działają na tym terenie pokazują, że potrafią działać innowacyjnie - powiedział prezydent.

Wśród tegorocznych laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Jednym z nich jest spółka GLOBTRAK POLSKA, która stworzyła oprogramowanie do zarządzania odbiorem odpadów komunalnych.  

- W module komunalnym są przede wszystkim kamery 360 stopni, które pozwalają kierowcy na bezpieczną i sprawną jazdę, a oprócz tego monitorują i ewidencjonują jego pracę na wideo. Poza tym mamy tam system identyfikacji pojemników RFID, który umożliwia łatwe rozpoznanie kto, kiedy i jaki rodzaj odpadów oddał. Mamy system, który pomaga doprowadzić do naszego celu ekologicznego, który stawia przed nami Unia Europejska - wyjaśnił prezes Rafał Chaba.   

Prezes GLOBTRAK POLSKA dodał, że system ten dzięki automatyzacji eliminuje niepotrzebne przejazdy i odbiory, które są w Kielcach problemem. Dzięki temu koszty odbiorów odpadów mogą obniżyć się do 30 proc.

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP, podkreśliła, że nagrody NOVATOR są bardzo ważne nie tylko dla regionu, ale i całego kraju.

- Te nagrody mają znaczenie dla całej innowacyjnej polskiej gospodarki. Zwiększają świadomość społeczną i są dobrym forum współpracy pomiędzy biznesem, a projektantami. Wiadomo również, że województwo świętokrzyskie jest jednym z najbardziej innowacyjnych regionów - przyznała prezes.

Robert Wzorek, dyrektor Wydziału Infrastruktury Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, uważa, że tego typu działania są połączeniem nowatorstwa z myślą naukową.

- Z tego mogą powstać same dobre rzeczy, zarówno dla naszego regionu, jak i całego kraju. Takie inicjatywy są bardzo cenne, ponieważ pozwalają na zdobycie, rozwinięcie nowych technologii i być może pozyskanie środków finansowych na ich realizację - dodał Robert Wzorek.

Wśród laureatów nagrody NOVATOR znalazły się opatentowane przez firmę Inwex związki złota, które dają szanse na skuteczne zwalczanie nowotworów.

Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej i specjaliści z Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon” opracowali nowy rodzaj staliwa, odpornego na ścieranie i korozję. Nagrodzony został także przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” - osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

NOVATOR 2020 - laureaci:

• Innowacyjna inwestycja

– Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o.o. Kielce

Projekt: Inteligentne kompleksy złota (III) – najskuteczniejsze preparaty przeciwnowotworowe.

Inteligentne kompleksy złota (III) należą do najbardziej innowacyjnych wynalazków z dziedziny medycyny. Na ich bazie można stworzyć kilkadziesiąt produktów leczniczych do terapii chorób nowotworowych. Badania w najbardziej prestiżowych polskich instytutach i uczelniach wykazały znakomitą skuteczność innowacyjnych kompleksów złota (III).

– Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce

Projekt: Wdrożenie technologii automatycznego gięcia prętów zbrojeniowych w układzie 2D i 3D z zastosowaniem serwomotorów i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci kotew do geosyntetyków.

Spółka CENTROSTAL wprowadziła nowoczesną technologię dwu- i trójwymiarowej obróbki kształtującej stali walcowanej w kręgach. Rozwiązanie gwarantuje uzyskanie wyrobów o najwyższej, powtarzalnej jakości. Jest efektywne pod względem energetycznym i przyjazne środowisku, a także dla pracowników, ponieważ produkcja jest zautomatyzowana.

– GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o. Kielce

Projekt: Zrównoważona gospodarka odpadami z modułem komunalnym Globtrak.

Dzięki Modułowi Komunalnemu Globtrak  zarządzanie  flotą pojazdów specjalistycznych – śmieciarek jest szybkie, a jednocześnie precyzyjne. Umożliwia tworzenie harmonogramu odbioru odpadów, weryfikację jego realizacji, rozpatrywanie reklamacji. Dostęp do modułu odbywa się za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

• Współpraca nauka – przemysł

– Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej i Kielecka Fabryka Pomp  „BIAŁOGON” S.A.

Projekt: Nowoczesna technologia produkcji z zastosowaniem staliwa nowej generacji i innowacyjnego centrum tokarskiego.

Efektem współpracy naukowców i Kieleckiej Fabryki Pomp jest materiał odlewniczy, uznany za kamień milowy nie tylko w technice pompowej, ale i innych obszarach gospodarki. Jest to staliwo odporne na ścieranie i korozję, które pozwala na produkcję urządzeń o bardzo wysokiej klasie wytrzymałości, niespotykanej na rynku krajowym.

• Lider innowacyjności

– Katedra Zarządzania Jakością i Własnością Intelektualną Politechniki Świętokrzyskiej

Za znaczący dorobek w dziedzinie propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Katedra kontynuuje działalność dydaktyczną i promocyjną Centrum Ochrony Własności Intelektualnej, które zainicjowało między innymi Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca. W dotychczasowych edycjach Konkursu zgłoszono 1074 rozwiązania, a laureaci prezentowali je co roku na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie, zdobywając dotąd 49 medali.

• Animator gospodarki

– Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Za tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wkład w ożywienie gospodarcze Sandomierza i regionu.

W ciągu ostatnich lat Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zrealizował wiele projektów, przynoszących mieszkańcom regionu zarówno kapitał, umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój małych i średnich firm, jak i możliwości uruchamiania różnorodnych, ważnych dla społeczności lokalnych inicjatyw.

• Młody novator

– mgr inż. Paulina Kostrzewa-Demczuk

Projekt: Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej.

Laureatka jest współautorem wynalazku, w którym skład masy na silikaty został zmodyfikowany dzięki dodaniu polietylenoglikolu. Efektem jest podwyższenie wytrzymałości oraz ograniczenie wchłaniania wody przez materiał. Pomysł ma duży potencjał wdrożeniowy także dlatego, że nie wymaga wprowadzenia dodatkowych urządzeń.

Reklama