Miasto rezygnuje z 36 inwestycji drogowych zaplanowanych na ten rok [PEŁNA LISTA]

Data publikacji: 12.10.2021 21:01
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: TVP3 Kielce

 
Kielce. 12.02.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Miasto rezygnuje z wykonania w tym roku 36 inwestycji drogowych. Kwota, której nie wykorzystano i która ma być rozłożona w czasie to aż 50 mln zł.

- Musimy mieć świadomość, że ceny na rynku budowlanym skaczą w górę. Jeśli nie zrealizujemy tych inwestycji w tym roku, jeśli nie zostaną zrealizowane w przyszłym roku, to niestety w wielu przypadkach środki przeznaczone na nie będą niewystarczające do wykonania danej drogi, ulicy, chodnika - ocenia Marcin Stępniewski, kielecki radny PiS.
 
Wśród inwestycji, które drogowcy chcą przesunąć są miedzy innymi budowa Inteligentnego Systemu Transportowego, pętli autobusowej przy ulicy Zagnańskiej, drogi do przystanku kolejowego na osiedlu Ślichowice, ścieżek rowerowych. 
 
 

Lista wstrzymanych inwestycji i ich wartość: 

 
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego -  duża ilość pytań i wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowodowała, że termin otwarcia ofert na realizację został przesunięty. Podpisanie umowy nastąpiło 05.07.2021r. W związku z przedłużoną procedurą przetargową część planowanych w 2021r. robót budowlanych przesunięto na 2022r. Zadanie z dofinansowaniem UE.
5 369 412,14 zł.
 
2. Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach - aktualnie mniejsze wykonanie prac od przedstawionego w harmonogramie Wykonawcy, część realizacji przesunięto na 2022r. Zadanie z dofinansowaniem UE.
13 201 184,65 zł.
 
3. Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach - w związku ze złożonym odwołaniem firmy TRAKT do Krajowej Izby Odwoławczej (rozprawa w lipcu 2021r.,odwołanie oddalone) podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 9 września 2021r. Tym samym ilość wykonanych robót budowlanych w 2021r. będzie mniejsza od planowanych. Zadanie z dofinansowaniem UE.
4 089 542,15 zł.
 
4. Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I - planowano aktualizację dokumentacji po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania - nie otrzymano dofinansowania z RFIL.
60 000,00 zł.
 
5. Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) - środki przesunięto zgodnie z aktualnym harmonogramem Wykonawcy na rok 2022.
2 108 502,33 zł.
 
6. Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 - wypłata odszkodowań za grunty w 2022r. 
596 311,00 zł.
 
7. Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa - aneksowane terminy zakończenia prac projektowych a tym samym ostatnich płatności - przesunięcie na 2022r. 
392 166,81 zł.
 
8. Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach - wypłata odszkodowań za grunty oraz ostatnie płatności za dokumentację projektową w 2022r.
461 791,00 zł.
 
9. Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej - płatność za dokumentację projektową oraz za grunty w 2022r.
390 650,00 zł

10. Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach - oszczędność po zakończeniu zadania dotyczące udziału Inicjatora. Środki do zwrotu Inicjatorowi inwestycji.
390 650,00 zł.
 
11. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach - nadzory autorskie do poniesienia w 2022r.
11 000,00 zł.

12. Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach - wypłata odszkodowań za grunty w 2022r.
35 380,00 zł. 
 
13. Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach  - wypłata odszkodowań za grunty, ostatnie płatności za dokumentację w 2022r.
456 614,00 zł. 
 
14. Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej - środki na realizację zadania w 2022r.
94 220,00 zł. 
 
15. Kielecki Rower Miejski - Zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych - w 2021r. płatności za dokumentację, płatności za roboty budowlane oraz odszkodowania za grunty w 2022r. Zadanie z dofinansowaniem UE.
8 335 596,00 zł. 
 
16. Kielecki Rower Miejski - Zadanie III Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych - część realizacj przeniesiona na 2022r. Zadanie z dofinansowaniem UE.
570 500,00 zł.
 
17. Budowa ul. Kleckiej w Kielcach - płatność za dokumentację i grunty w 2022r.
372 910,00 zł. 
 
18. Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP - wypłata odszkodowań w  2022r.
521 895,00 zł. 
 
19. Budowa ul. Młodej w Kielcach -  ostatnia płatność za dokumentacje w 2022r.
23 371,00 zł. 
 
20 Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach - przesunięte płatności za dokumentację na 2022r.
63 100,00 zł. 
 
21. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach - planowane II postępowanie w 2021 a płatności za dokumentację projektową w 2022r.
100 000,00 zł. 

22. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach - realizacja zadania w 2022r.
320 000,00 zł. 

23. Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce - dokumentacja projektowa - Budowa przystanków autobusowych przy ul. Krakowskiej (DW762) w Kielcach - płatności w 2022r.
17 031,00 zł. 

24. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce - Oświetlenie ulic miejskich na osiedlu Ślichowice I etap 3 - ul. Kowalczewskiego - realizacja w 2022r.
815 458,34 zł. 

24. Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych - wypłata odszkodowań przesunięta na 2022r.
848 164,50 zł. 
 
25. Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce - budowa kanału deszczowego w ulicy Pusha, inicjatywa Lecha 3 i 7 przesunięta na 2022r. (brak dokumentacji projektowej dostarczanej przez Inicjatora).
340 285,00 zł. 

27. Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach - realizacja inicjatyw przesunięta na 2022r. (brak dokumentacji projektowej dostarczanej przez Inicjatora)
216 664,26 zł. 
 
28. Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach - zgodnie z harmonogramem część płatności za dokumentację projektową do poniesienia w 2022r.
58 200,00 zł. 
 
29. Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach - rozpoczęcie robót budowlanych w 2021r. reszta prac w 2022r. Przesunięcie płatności na rok 2022.
400 000,00 zł. 
 
30. Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachlów II -planowane III postępowanie w 2021 r. a  płatności za dokumentację projektową w 2022r.
300 000,00 zł. 
 
31. Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej -  wypłata odszkodowań za grunty w 2022r.
300 000,00 zł. 
 
32. Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcah na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 - wypłata odszkodowań i realizacja w 2022r.
220 000,00 zł. 
 
33. Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej - wypłata odszkodowań i realizacja w 2022r.
340 000,00 zł. 

34. Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I - planowanie pozyskanie środków zewnętrznych i płatności za realizację przesunięte na 2022r.
350 000,00 zł.
 
35. Budowa ul. Karczunek - planowano aktualizację dokumentacji po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania - nie otrzymano dofinansowania z RFIL - płatności za aktualizację dokumentacji projektowej w 2022r. 
130 000,00 zł.
 
36. Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łączna długość ok. 480m) - płatności za dokumentację w 2022r.
141 882,00 zł. 
 
Suma: 52 miliony 083 tysiące 506 złotych.

 

Reklama