Miejski Obszar Funkcjonalny pomoże w promocji Sandomierza i sąsiednich gmin

Data publikacji: 20.05.2021 16:52
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.05.2021. Sandomierz. Spotkanie  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zdjęciu (od lewej): Witold Łukawski - Urząd Gminy w Samborcu, Robert Paluch - wójt gminy Wilczyce, Marcin Marzec - burmistrz Sandomierza, Marek Łukaszek - wójt gminy Dwikozy i Krzysztof Tworek - wójt gminy Obrazów

20.05.2021. Sandomierz. Spotkanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na zdjęciu (od lewej): Witold Łukawski - Urząd Gminy w Samborcu, Robert Paluch - wójt gminy Wilczyce, Marcin Marzec - burmistrz Sandomierza, Marek Łukaszek - wójt gminy Dwikozy i Krzysztof Tworek - wójt gminy Obrazów
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Sandomierz i cztery sąsiednie gminy z powiatu sandomierskiego będą się wspólnie promować i razem zdobywać środki zewnętrzne na różnego rodzaju projekty, które mają pomóc w rozwoju tych terenów.

Odbywać się to będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który wynika ze strategii województwa świętokrzyskiego. Takich MOF-ów w całym regionie jest w sumie pięć. Dzisiaj odbyło się inauguracyjne posiedzenie tego gremium w Sandomierzu. W spotkaniu wzięli udział włodarze gmin oraz urzędnicy. W skład sandomierskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oprócz Sandomierza wchodzi także gmina Dwikozy, Obrazów, Samborzec oraz Wilczyce.

Jak powiedział burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, pierwsze wspólne działania dotyczyć będą turystyki, ponieważ wszystkie gminy mają wiele do zaoferowania w tym zakresie. Niewykluczone, że powstanie wspólna sieć ścieżek rowerowych, przy których mogłyby być sprzedawane produkty regionalne, pochodzące np. z inkubatora przetwórczego, który jest w Dwikozach. Burmistrz dodał, że pomysłów jest bardzo dużo, teraz zostaną one zebrane w jeden dokument, który przedstawiony zostanie do konsultacji mieszkańcom z wszystkich pięciu gmin.

Wójt Obrazowa Krzysztof Tworek stwierdził, że myśląc nad wspólnym rozwojem turystyki warto zwrócić uwagę na potencjał, który do tej pory było niedoceniany w jego gminie. Wymienił m.in. zbiorniki wodne, nad którymi mogliby wypoczywać turyści, a także wędkarze, ponieważ zbiorniki są zarybione. Przyjezdni wymusiliby konieczność powstania kolejnych miejsc noclegowych, a wiec byłyby też nowe miejsca pracy.

Wójt gminy Wilczyce, Robert Paluch podkreślił, że trzeba opracować wspólny pakiet propozycji dla turysty, który przyjedzie do Sandomierza i zostanie tu na dłużej niż jeden czy dwa dni, ponieważ będzie wiedział, że w okolicy są także ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. Przypomniał, że w jego gminie są stanowiska archeologiczne sprzed 15 tys. lat, to tutaj znaleziono m.in. słynną Wenus z Wilczyc. Ponadto malownicze położenie zachęca do rowerowych wycieczek doliną Opatówki. Wójt Paluch wyraził nadzieję, że dzięki wspólnym projektom uda się zrealizować wcześniejsze plany dotyczące budowy wieży widokowej w Wilczycach oraz osady archeologicznej z wyeksponowanymi najważniejszymi zabytkami z tego terenu.

Marek Łukaszek wójt gminy Dwikozy uważa, że Miejski Obszar Funkcjonalny jest bardzo dużą szansą na rozwój pięciu gmin sandomierskich. Jego zdaniem, kluczowa w kwestii kierunków rozwoju będzie opinia mieszkańców, rad sołeckich, sołtysów oraz stowarzyszeń, z którymi trzeba skonsultować pomysły samorządowców. Wszyscy byli zgodni co do tego, że w ramach wspólnych działań trzeba skupić się także na tworzeniu terenów inwestycyjnych.

20.05.2021. Sandomierz. Spotkanie Miejskiego Obszaru FunkcjonalnegoFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama