Mimo pandemii, PFRON wspiera niepełnosprawnych

Data publikacji: 09.07.2020 14:16
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
09.07.2020 Kielce. Konferencja PFRON. Na zdjęciu od lewej: Alina Rogula - dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. brata Alberta w Kielcach, Krzysztof Słoń – senator PiS, Ewa Kopolovets – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Edyta Kasprzyk – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej w Kielcach

09.07.2020 Kielce. Konferencja PFRON. Na zdjęciu od lewej: Alina Rogula - dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. brata Alberta w Kielcach, Krzysztof Słoń – senator PiS, Ewa Kopolovets – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Edyta Kasprzyk – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej w Kielcach
Fot. Marlena Płaska / Radio Kielce

280 tys. miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych utrzymano w Polsce od początku pandemii, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Instytucja wspiera niepełnosprawnych i placówki dla nich przeznaczone - podkreśla Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON.

- Od 1 kwietnia zwiększyliśmy dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami oraz dodatki za niektóre schorzenia. Wspieramy też zakłady aktywności zawodowej, które w okresie pandemii, podobnie jak inni przedsiębiorcy borykają się z problemami finansowymi. Mogą uzyskiwać rekompensatę do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami - wymienia dyrektor.

PFRON nadal realizuje programy, które pozwalają na przekazywanie pieniędzy dla niepełnosprawnych. Zwiększyło się m.in. wsparcie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Dodatkowe pieniądze przeznaczono na usuwanie barier architektonicznych w urzędach gmin.

09.07.2020 Kielce. Konferencja PFRON. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Ewa Kopolovets – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUWFot. Marlena Płaska / Radio Kielce

Ewa Kopolovets, dyrektor wydziału polityki społecznej i zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zaznaczyła, że w czasie zawieszenia działania Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówki otrzymywały 100% normalnego wsparcia finansowego.

- Przed ponownym otwarciem, wojewoda świętokrzyski dostarczył do wszystkich placówek środki ochrony osobistej, m.in. przyłbice, maseczki i płyny do dezynfekcji – wymieniała.

Ostatnio rozstrzygnięto też konkurs Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na programy z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym tygodniu wojewoda podpisze umowy na dotacje z jednostkami, które otrzymają wsparcie w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” oraz na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Łącznie przekazane zostanie wsparcie o wysokości prawie 6 mln zł.

Senator Krzysztof Słoń podkreśla, że wojewodowie realizują swoistą tarczę antykryzysową dla osób niepełnosprawnych, placówek, które świadczą pomoc dla tych osób oraz pracowników z tego sektora. Dodaje, że to jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania PFRON w ostatnich, trudnych miesiącach pandemii, z czego instytucja wywiązuje się wzorowo.

- Żadne miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych nie zostało zlikwidowane. Nie stracili pracy także pracownicy zatrudnieni w placówkach świadczących pomoc dla osób niepełnosprawnych, nawet gdy działanie tych placówek zostało czasowo wyłączone, lub ograniczone - wymieniał.

09.07.2020 Kielce. Konferencja PFRON. Na zdjęciu od lewej: Ewa Kopolovets – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, Andrzej Michalski – dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, Krzysztof Słoń – senator PiSFot. Marlena Płaska / Radio Kielce

Jak mówi Alina Rogula, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Kielcach, obiekt nadal jest zamknięty, mieszkanki nie mogą wychodzić, a goście nie mogą się z nimi bezpośrednio kontaktować.

Jednak Ewa Kopoloveets zapowiada, że wkrótce to się może zmienić.

- Wczoraj wojewoda świętokrzyski podpisał rekomendację dla starostów i wójtów gmin, prowadzących Domy Pomocy Społecznej, by w porozumieniu z dyrektorami tych placówek przeanalizowali możliwość stworzenia okazji do bezpośredniego spotkania pensjonariuszy z najbliższą rodziną. Takie spotkania mogłyby odbywać się w pełnym reżimie sanitarnym np. w ogrodzie.

W województwie świętokrzyskim, przypadki zakażenia koronawirusem wystąpiły w trzech Domach Pomocy Społecznej.

Reklama