Młodzi przestają lubić alkohol

Data publikacji: 03.07.2020 14:59
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Zdrowie
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. świętokrzyska policja

Nastolatkowie coraz rzadziej sięgają po alkohol - tak wynika z badań, przedstawionych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Analizy dotyczą ubiegłego roku.

47 proc. ankietowanych uczniów w wieku 15-16 lat przyznało, że piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni, podczas gdy jeszcze w 2003 r. odsetek ten wynosił aż 66 proc. Podobny spadek nastąpił, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ubiegłorocznej ankiecie przyznało się do tego 69 proc. uczniów z tej grupy wiekowej, podczas gdy w 2003 r. było to aż 85 proc.

Łukasz Niewczas, kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji mówi, że w naszym województwie badanie również było prowadzone.

- Badania kieleckie, które zostały prowadzone przez profesora Krzysztofa Gąsiora i Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji pokrywają się z badaniami ESPAD, rzeczywiście przez ostatnie 10-15 lat widzimy spadek spożycia alkoholu - mówi Łukasz Niewczas.

Jak tłumaczy, młodzież rzadziej sięga po alkohol z kilku powodów. Pomagają akcje edukacyjne regularnie prowadzone w szkołach. Jako przykład podaje projekt „Pozory mylą, dowody nie”, w którym brał udział kilka lat temu.

- Statystyki Komendy Głównej Policji mówiły, że w przypadku prawie 50 procent przestępstw popełnionych przez nieletnich, sprawca był pod wpływem substancji psychoaktywnych, najczęściej alkoholu. To pokazuje, również młodym ludziom, do czego prowadzą używki. Moim zdaniem akcje profilaktyczne, powtarzane cyklicznie przynoszą efekt – mówi Łukasz Niewczas.

Pomaga też fakt, że sprzedawcy coraz częściej wymagają od młodych ludzi udowodnienia ukończenia osiemnastu lat. Niestety, badanie ESPAD pokazuje, że w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia, bowiem co czwarty nastolatek sam kupuje dla siebie alkohol.

Ciekawostką badania ESPAD jest fakt, że do picia odrobinę częściej przyznają się dziewczyny. W przypadku 15 i 16-latków 47 procent ankietowanych dziewcząt przyznało, że w ciągu ostatnich 30 dni sięgnęło po alkohol. W przypadku chłopców taką deklarację złożyło 46 procent ankietowanych. W poprzednich edycjach badania, płeć męska w tym pytaniu zdecydowanie częściej deklarowała niedawne picie.

Reklama