MON: powstanie Agencja Uzbrojenia

Data publikacji: 22.09.2020 16:21
Autor: Dionizy Krawczyński / Kategoria: Strefa munduru /Źródło: MON


Fot. MON

We wtorek 22 września szef MON uczestniczący w konferencji Defence24 Day, poświęconej strategicznym aspektom obronności państwa ogłosił zamiar powołania Agencji Uzbrojenia.

- Zbyt wiele podmiotów jest zaangażowanych w ten proces, w konsekwencji czego następuję przerzucanie się odpowiedzialnością oraz występuje problem decyzyjności. Postanowiłem to wszystko przełamać. Mamy przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia, która będzie podstawową instytucją odpowiedzialną za pozyskiwanie sprzętu wojskowego oraz jedynym ośrodkiem decyzyjnym. Powstanie ona w wyniku połączenia kilku instytucji - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wystąpienia otwierającego konferencję branży obronnej Defence24 Day.

Głównym założeniem reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, o którym mówił szef MON podczas konferencji jest konsolidacja rozproszonych po resorcie obrony narodowej zadań, tak aby jak najwięcej kompetencji skupić w jednym ośrodku decyzyjnym.

-  Chciałbym skorzystać z Państwa wiedzy i skorzystać z Państwa uwag. Szczególnie jedną kwestię chciałbym poddać Państwa uwadze - to jest odległość polskiego przemysłu zbrojeniowego - chodzi mi tu o PGZ. Są możliwe dwie drogi - jest możliwa droga taka, jak była przez ostatnie lata, czyli podległość PGZ Ministerstwu Obrony Narodowej. Jest też możliwość taka, aby PGZ podlegał tak jak od początku tego roku Ministerstwu Aktywów Państwowych – mówił szef MON.

Minister w trakcie swojego wystąpienia przedstawił najważniejsze założenia dotyczące funkcjonowania Agencji Uzbrojenia, która miałaby w przyszłości zająć się całym procesem pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego. 

Reklama