Na S74 oferty można składać dłużej. Powód to protest jednej z firm i mnóstwo pytań

Data publikacji: 05.08.2021 11:30
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Trasa S74 pomiędzy Kielcami i Mniowem

Trasa S74 pomiędzy Kielcami i Mniowem
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Na 2 września, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesunęła termin otwarcia ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę 16-kilometrowego odcinka trasy S74 z Kielc do Mniowa. Pierwotny termin wyznaczono na 30 lipca.

Jak informuje Małgorzata Pawelec Buras, rzecznik kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przesunięcie terminu było konieczne z uwagi na pytania, które wpłynęły od wykonawców w postępowaniu.

- To normalna procedura w przypadku dużych postępowań przetargowych i realizacji kontraktów w trybie projektuj i buduj. Wykonawcy chcą dobrze skonstruować swoje oferty, dobrze wycenić prace projektowe i prace budowlane. W związku z tym kierują pytania do inwestora. Oszacowaliśmy, że to będzie wystarczający czas na udzielenie odpowiedzi - dodaje rzecznik.

Przetarg ogłoszono 28 czerwca, wkrótce później jeden z potencjalnych oferentów - firma Mota-Engil złożyła odwołanie, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak wyjaśnia rzecznik, postępowanie w tej sprawie przebiega niezależnie od procedury związanej z odpowiedzią na pytania wykonawców, i prowadzi je Krajowa Izba Odwoławcza.

Jak informowaliśmy, inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o łącznej długości ponad 16 km. Trasa S74 ma przebiegać przez Mniów, Miedzianą Górę i Strawczyn. Droga będzie rozpoczynała się w miejscowości Przełom i będzie przebiegała istniejącym śladem drogi krajowej nr 74, a następnie „odbije” w kierunku południowo-zachodnim i po nowym śladzie będzie biegła do węzła Kielce-Zachód. GDDKiA zakłada, że nowy odcinek trasy S74 będzie gotowy w ciągu trzech lat od podpisania umowy z wykonawcą.

Trasa S74. Odcinek Przełom/Mniów - KielceFot. GDDKiA

Podobne wiadomości
Reklama