Naukowcy z UJK będą prowadzić badania dotyczące zasobów wody

Data publikacji: 21.05.2021 16:14
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kielce. UJK. Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce. UJK. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Naukowcy z Kielc zaangażują się w badania, których celem jest przeciwdziałanie suszy. Profesor Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego mówi, że kielecka uczelnia razem ze szkołami wyższymi z całej Polski podpisała list intencyjny o współpracy w tej sprawie. Dokument podpisali również Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk.

- Możemy służyć wsparciem jeżeli chodzi o prowadzenie badań. W naszym regionie problem ochrony zasobów wodnych jest bardzo istotnym, bo jesteśmy regionem zagrożonym dużym deficytem wody pitnej dobrej jakości - tłumaczy profesor Agnieszka Gałuszka.

Możemy np. przekazywać informacje dotyczące poziomu wód gruntowych czy oceniać jakie skutki przynosi budowa oczek wodnych i małych zbiorników.

Sposobem na zmianę sytuacji jest zadbanie o to, żeby powstawały oczka wodne czy niewielkie zbiorniki wodne. Profesor Agnieszka Gałuszka mówi, że do tej pory działania człowieka przyczyniały się do tego, że traciliśmy zasoby wody pitnej.

- Pan minister Kurtyka, zasugerował by przywrócić zasoby wodne przyrodzie, żeby przywracać to co przez lata było meliorowane, osuszane. Powinno być więcej zabagnień, torfowisk - mówi prorektor UJK.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło też platformę internetową susza.gov.pl. To pierwsza w Polsce strona ujmująca problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

Województwo świętokrzyskie ma zaledwie 3,1 proc. krajowych zasobów wód podziemnych. To głównie one są wykorzystywane jako woda pitna, trafiająca do wodociągów.

Reklama