Nestor ruchu strzeleckiego przekazał swoją kolekcję

Data publikacji: 15.06.2021 22:07
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.06.2021. Szydłów. Przekazanie zbiorów. Na zdjęciu (od lewej): Zbigniew Głogowski - wiceprzewodniczący rady miasta, burmistrz Andrzej Tuz, starszy inspektor Związku Strzeleckiego Marian Lesiak

15.06.2021. Szydłów. Przekazanie zbiorów. Na zdjęciu (od lewej): Zbigniew Głogowski - wiceprzewodniczący rady miasta, burmistrz Andrzej Tuz, starszy inspektor Związku Strzeleckiego Marian Lesiak
Fot. Piotr Walczak / Urząd Miasta i Gminy Szydłów

Nestor ruchu strzeleckiego, Marian Lesiak, przekazał swoje prywatne zbiory do Muzeum Zamków Królewskich w Szydłowie. Wśród eksponatów jest m.in. kopia pośmiertna maski Józefa Piłsudskiego oraz inne pamiątki po marszałku, mundur generała Kazimierza Załęskiego „Bończy” z pełną galą orderową, pierwsze czasopisma „Strzelec” oraz zbiór militariów z okresu II wojny światowej.

Marian Lesiak był założycielem i prezesem Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Przekazanie kolekcji miało uroczysty charakter i odbyło się z udziałem władz samorządowych Szydłowa. Burmistrz Andrzej Tuz podziękował społecznikowi za niemal trzydziestoletnią działalność strzelecką oraz za przekazanie zbiorów, które wzbogaciły miejscowe muzeum. Zwrócił uwagę na  jego wkład w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży.

15.06.2021. Szydłów. Kolekcja Mariana LesiakaFot. Piotr Walczak / Urząd Miasta i Gminy Szydłów

- Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie przez lata swojej działalności było jednym z najstarszych i najprężniej działających stowarzyszeń na terenie naszej gminy, wychowując dzieci i młodzież w poszanowaniu tradycji i propagowaniu ruchu strzeleckiego. Przyczyniło się to również do szerokiej promocji Szydłowa w Polsce i za granicą - dodał burmistrz.

Marian Lesiak stwierdził, że przekazał swoje zbiory ku chwale ojczyzny, po czym opowiedział o poszczególnych przedmiotach. Na potrzeby tej wystawy zaadaptowano jedną z sal w Skarbczyku. Można ją zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum Zamków Królewskich.

Na naszej stronie publikujemy obszerne wiadomości nt. Marian Lesiaka, jego dotychczasowej działalności oraz osiągnięć.

15.06.2021. Szydłów. Kolekcja Mariana LesiakaFot. Piotr Walczak / Urząd Miasta i Gminy Szydłów


MARIAN LESIAK KOLEKCJONER I SPOŁECZNIK

Starszy inspektor Związku Strzeleckiego Marian Lesiak to osoba niezwykle zasłużona dla społeczności Gminy Szydłów, Powiatu Staszowskiego i Województwa Świętokrzyskiego. Urodził się w Szydłowie w 1938 r. Tutaj przeżył II wojnę światową. Dorastał i pracował w Kielcach cały czas żywo interesując się historią i kolekcjonerstwem. Przez wiele lat był właścicielem największej kolekcji odmian orła wojskowego w Polsce. Zajmował się także wykonawstwem ciekawych instalacji metaloplastycznych nawiązujących do historii (jedną z nich - świecznik z godłami Polski na przestrzeni dziejów można oglądać na wystawie w Skarbczyku).

Po przejściu na emeryturę powrócił do rodzinnego Szydłowa. W 1996 r. współzakładał Związek Strzelecki w Kielcach i w tym samym roku oddział tego związku założył w Szydłowie, choć nieformalną grupę strzelców utworzył jeszcze wcześniej. W marcu 1998 r. zarejestrowano w sądzie Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, któremu prezesował przez cały okres działalności.

Na przestrzeni lat członkami STS było około 800 osób, głównie dzieci i młodzież z Gminy Szydłów ale także z innych miejscowości: Staszowa, Buska-Zdroju, Tucząp, Rakowa czy Gnojna. Brali oni udział w marszach upamiętniających wydarzenia historyczne m.in. Marsz Pierwszej Kompanii Kadrowej czy Powstania Styczniowego. Strzelcy brali udział w uroczystościach patriotycznych m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Święto Wojska Polskiego, podczas których pełnili warty honorowe przy pomnikach i grobach poległych żołnierzy. Marian Lesiak organizował również obozy strzeleckie, głównie na Wybrzeżu. Dla wielu dzieci pochodzących z ubogich rodzin wiejskich była to jedyna możliwość wakacyjnego wypoczynku w ciągu roku. Sześciu wychowanków Mariana Lesiaka związało swoje życie zawodowe z mundurem, czterech zostało żołnierzami zawodowymi, a dwóch policjantami.

STS jako jedno z nielicznych organizacji w Polsce posiadało własną strzelnicę z bronią palną krótką i długą z której można było trenować strzelectwo. Odbywało się tam wiele imprez i turniejów strzeleckich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opr. Piotr Walczak, Urząd Miasta w Szydłowie

Reklama