Nie żyje współzałożyciel Związku Sybiraków w Kielcach

Data publikacji: 19.02.2021 13:33
Autor: Radosław Podsiadły / Kategoria: Wiadomości z regionu
Maciej Lis

Maciej Lis
Fot. UMWŚ

Nie żyje Maciej Lis, Sybirak, Przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmarł dziś w wieku 85 lat. Był współzałożycielem i wieloletnim wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach, który powstał w 1989 r.

Był także założycielem i wieloletnim Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Świętokrzyskim, a następnie Marszałku Województwa Świętokrzyskiego.

 

MACIEJ LIS - SYLWETKA:

Sybirak, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa świętokrzyskiego, współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach powstałego w 1989 r.

Był także założycielem i wieloletnim przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wojewodzie świętokrzyskim, a następnie marszałku województwa świętokrzyskiego.

Maciej Lis był współorganizatorem licznych działań zmierzających do zachowania pamięci o zesłańcach na Sybir oraz pamięci o Związku Sybiraków. Od wielu lat był współorganizatorem i prowadzącym uroczystości z okazji kolejnych rocznic I, II i III wywózek na Sybir, wybuchu wojny i jej zakończenia. W 1995 r. był współorganizatorem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która jest reprezentantem wszystkich organizacji kombatanckich z terenu województwa świętokrzyskiego. Trzykrotnie był jej przewodniczącym. Od 2009 r. do 2017 r. pełnił ponownie funkcję przewodniczącego. W 2017 r. był inicjatorem powołania Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa świętokrzyskiego, którego został przewodniczącym. Jego podstawowym dążeniem w tej działalności była integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Był także współtwórcą „Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom”.

Oprócz wielkiej pasji do działalności na rzecz kombatantów szczególne miejsce w życiu Macieja Lisa zajmowała ochrona środowiska i przyrody. Od 1975 r. do 1999 r. był związany zawodowo z instytucjami szczebla wojewódzkiego zajmującymi się ochroną środowiska - pełniąc funkcje od inspektora do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Był organizatorem i kierował z wielkimi zaangażowaniem Zespołem Terenowym Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, która została w 1991 r. zastąpiona instytucją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którą kierował do chwili przejścia na emeryturę.

Z ochroną przyrody i środowiska był związany zawodowo do 1999 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę, ale równocześnie można stwierdzić, że to jego pasja, która trwa bezinteresownie do końca życia. 

Był członkiem Ligi Ochrony Przyrody – od 1977 r. Uwieńczeniem jego działalności w LOP było pełnienie w latach 2001 do 2006 funkcji prezesa Zarządu Okręgowego LOP w Kielcach, w latach od 2003 r. do 2006 sekretarza Zarządu Głównego LOP w Warszawie. Przyczynił się do powiększenia obszarów podlegających szczególnej ochronie prawnej, wzrostu ilości obiektów chronionych.

W latach 2002-2010 był w składzie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Wśród wielu jego osiągnięć niewątpliwie najważniejszym jest skuteczne zablokowanie budowy fabryki tlenku glinu w Nowinach, która niewątpliwie wpłynęłaby negatywnie na środowisko na dużym obszarze województwa i Kielc.

Przez wiele lat był członkiem Regionalnej Komisji ds. Oddziaływania na Środowisko, której zadaniem była ocena przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Był wielkim pasjonatem turystyki kwalifikowanej. Do PTTK wstąpił w 1957 roku. Tę pasję połączył z pracą zawodową w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Zarządzie Okręgu Kielce w latach 1966-1971. W polu jego zainteresowań było dziedzictwo kulturowe. W 1967 r. był współorganizatorem Dymarek Świętokrzyskich i współtworzył zasady organizacji imprezy, uczestniczył także bezpośrednio w organizacji Dymarek w latach 1967 - 1984. W 1969 r. był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego, które służyło poznaniu dziejów polskiej myśli technicznej oraz propagowaniu dorobku starożytnego i staropolskiego przemysłu wśród szerokich kręgów społeczeństwa.

W latach 1971-1975 w Towarzystwie Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego pełnił funkcje kierownika Zespołu Budowlano – Konserwatorskiego i zastępcy dyrektora Biura Towarzystwa.

Maciej Lis, jako człowiek, który był związany z licznymi organizacjami pozarządowymi miał bardzo dużą wiedzę o pracy i działalności tych organizacji. Był członkiem Konwentu Kieleckich Organizacji Pozarządowych.

Był autorem wspomnień z okresu pobytu na Syberii pt. Dziecko szczęścia, a także redaktorem wspomnień swojego ojca pt. Przez cztery wojny.

Był uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego oraz licznymi odznaczeniami kombatanckimi i społecznymi.

Maciej Lis, jako kielczanin, Sybirak i człowiek wielu pasji zyskał sobie wielkie uznanie i szacunek środowisk inwalidów wojennych, kombatantów i osób represjonowanych oraz ludzi, którzy działają na rzecz ochrony przyrody, środowiska, dziedzictwa kulturowego i turystyki w Kielcach, regionie i kraju.

Trudne, pełne cierpień, niebezpieczeństw, ale również odpowiedzialności dzieciństwo Macieja Lisa dało początek uczciwego i pracowitego życia, którego wystarczyłoby na obdzielenie wielu życiorysów.  Był człowiekiem, który przez całe swoje życie pełnił służbę Polsce i czynił to do dnia ostatniego dnia swojego życia.

Reklama