Nowa przychodnia w Czerwonej Górze

Data publikacji: 02.07.2020 16:02
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Zdrowie
02.07.2020. Czerwona Góra. Otwarcie przychodni przyszpitalnej. Na zdjęciu (od lewej):  Youssef Sleiman - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Czerwonej Górze, Jolanta Tyjas - sekretarz rady społecznej szpitala, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Tomasz Jamka - członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego

02.07.2020. Czerwona Góra. Otwarcie przychodni przyszpitalnej. Na zdjęciu (od lewej): Youssef Sleiman - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, Jolanta Tyjas - sekretarz rady społecznej szpitala, Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Tomasz Jamka - członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Nowa przychodnia przyszpitalna została otwarta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze. Znajduje się ona w pomieszczeniach po dawnej kuchni.

Jak informuje Youssef Sleiman, dyrektor lecznicy, dotychczas przyjęcia pacjentów odbywały się w dwóch gabinetach. W jednym byli pacjenci poradni pulmonologicznej i chirurgii klatki piersiowej, a w drugim pacjenci poradni ortopedycznej i urologicznej. Ze względu na brak możliwości zorganizowania przyjęć, poradnie musiały pracować na zmiany w różnych godzinach.

Jak dodał Youssef Sleiman, dzięki adaptacji pomieszczeń po byłej kuchni, powierzchnia przychodni zwiększyła się ze 102 do 580 metrów.

- Obecna przychodnia ma ponad 5,5 razy większą powierzchnię niż poprzednia. Wejście do niej jest z zewnątrz, bez konieczności przechodzenia przez szpital. W przychodni rozpoczną działalność także dwie nowe poradnie. Będzie to poradnia chirurgiczna i anestezjologiczna dla pacjentów do zabiegów planowych - dodał Youssef Sleiman.

Jak przyznał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, szpital w Czerwonej Górze z roku na rok podnosi jakość i warunki leczenia pacjentów.

- Chciałbym podziękować też radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego, bo to oni decydują na co są przeznaczane pieniądze - dodał marszałek.

Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego odpowiedzialny w regionie za ochronę zdrowia przyznał, że przychodnia w obecnej sytuacji epidemicznej z pewnością będzie bardzo dobrze służyła pacjentom.

- Mam świadomość, że w związku z epidemią koronawirusa teraz na pierwszym planie są pulmonolodzy, którzy leczą i będą leczyć powikłania COVID-19, jakim są ciężkie zapalenia płuc. Ta przychodnia, w przyszłości także centrum pulmonologii, które powstanie przy szpitalu w Czerwonej Górze, będą tymi miejscami, w których pacjenci z COVID-19 będą mogli liczyć na fachową pomoc - dodał Marek Bogusławski.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski powiedział, że wszystkie placówki prowadzone przez Urząd Marszałkowski w Kielcach wyznaczają w naszym regionie pewien kierunek i standard.

- Działania Urzędu Marszałkowskiego korespondują z tym co robi i oczekuje wojewoda. Myślę, że synergia i wspólne cele dają komfort dla pacjentów i dla naszych obywateli - dodał Zbigniew Koniusz.

Dostosowanie pomieszczeń po dawnej kuchni do potrzeb przychodni przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze kosztowało ponad 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu województwa świętokrzyskiego wyniosło ponad 1,1 mln zł.

Reklama