Nowe ujęcie w Zawichoście zaopatrzy całą gminę i poprawi jakość wody

Data publikacji: 16.03.2021 15:35
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
16.03.2021. Dziurów. Symboliczne wkopanie łopaty pod budowę  ujęcia wody. Na zdjęciu (od lewej): Waldemar Maruszczak - radny powiatu sandomierskiego, poseł PiS Marek Kwitek, Małgorzata Mierzwa - dyrektor    Zakładu Robót  Inżynieryjno- Transportowych WOD-GAZ, Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego

16.03.2021. Dziurów. Symboliczne wkopanie łopaty pod budowę ujęcia wody. Na zdjęciu (od lewej): Waldemar Maruszczak - radny powiatu sandomierskiego, poseł PiS Marek Kwitek, Małgorzata Mierzwa - dyrektor Zakładu Robót Inżynieryjno- Transportowych WOD-GAZ, Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

W Dziurowie, w gminie Zawichost powstanie nowe ujęcie wody. Będzie zaopatrywać prawie całą gminę i część miasta Zawichost. Zastąpi dwa obecnie funkcjonujące w Wygodzie i Czyżowie Szlacheckim. We wtorek (16.03.) przekazano wykonawcy plac budowy.

16.03.2021. Zawichost. Urząd Miasta i Gminy. Przekazanie terenów pod budowę stacji wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej . Na zdjęciu (od lewej): Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Katarzyna Kondziołka - burmistrz Zawichostu, Małgorzata Mierzwa - dyrektor Zakładu Robót Inżynieryjno- Transportowych WOD-GAZ, wykonawca inwestycji, Katarzyna Zioło - zastępca burmistrza ZawichostuFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Burmistrz Katarzyna Kondziołka, powiedziała, że nowe ujęcie jest  bardzo potrzebne, ponieważ z jakością wody jest obecnie duży problem. Woda ze starych ujęć wykazuje zbyt wysoki poziom żelaza, ponadto jest zmętniała, często pojawia się w niej bakteria coli. Najgorsza sytuacja jest w Dziurowie, Dąbiu, Czyżowie Szlacheckim i Plebańskim, gdzie ludzie wolą kupować wodę do celów spożywczych zamiast korzystać z sieci.

Poseł Marek Kwitek pochwalił władze samorządowe za to, że patrzą całościowo na problem lokalnej społeczności i gospodarki wodno-ściekowej. Zaplanowane inwestycje znacznie poprawią jakość życia. Poseł zauważył, że potrzeby jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wciąż są duże, ale w sposób systematyczny zaspokajane, co jest ważne także pod kątem środowiskowym.

Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego poinformował, że w regionie tylko 35 proc. terenów wiejskich jest skanalizowanych i to dobrze, że lokalne samorządy podejmują te wyzwania. To jest mądre myślenie, tym bardziej, że trzeba chronić wodę i glebę, aby przekazać je  kolejnym pokoleniom. Poinformował, że do 2023 roku zarząd województwa świętokrzyskiego na gospodarkę wodno-ściekową będzie mieć ponad 70  mln zł i zachęcał samorządy, aby startowały w konkursach o dotacje.

Małgorzata Mierzwa, dyrektor Zakładu Robót  Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ, wykonawca inwestycji zapewniła, że firma natychmiast przystępuje do robót i przyłoży wszelkich starań, aby wykonać wszystko do końca października tego roku.

Inwestycja kosztować będzie 3,2 mln zł. Gmina otrzymała na ten cel 1,5 mln zł z unijnej dotacji. Pozostałe pieniądze to preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wkład własny gminy.

16.03.2021. Zawichost. Urząd Miasta i Gminy. Przekazanie terenów pod budowę stacji wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej . Na zdjęciu (od lewej): Waldemar Maruszczak - radny powiatu sandomierskiego, poseł PiS Marek Kwitek, Marek Jońca - członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Katarzyna Kondziołka - burmistrz ZawichostuFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama