O 50 ton za dużo, czyli kontrola ITD

Data publikacji: 16.07.2020 12:32
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kontrola świętokrzyskich inspektorów transportu drogowego

Kontrola świętokrzyskich inspektorów transportu drogowego
Fot. Inspekcja Transportu Drogowego

Szeregu nieprawidłowości dopuścili się kierowcy samochodów ciężarowych, których podczas kilku ostatnich nocy skontrolowali świętokrzyscy inspektorzy transportu drogowego. Główne wykroczenia to zbyt ciężkie ładunki.

Kontrola świętokrzyskich inspektorów transportu drogowegoFot. Inspekcja Transportu Drogowego

Patryk Czuba z tej formacji informuje, że w sumie kontroli poddano kilka pojazdów i w każdym z nich inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Rekordzistą był kierowca, który kierował samochodem cięższym o kilkadziesiąt ton, niż pozwalały mu na to dokumenty samochodu.

- Rażącym naruszeniem prawa i rekordzistą nocnych kontroli jest kierowca, który prowadził pojazd przewożący maszynę budowlaną. Po zważeniu pojazdu okazało się, że jego waga to 96 ton, a to oznacza, że aż o 50 ton przekroczył swoją dopuszczalną masę całkowitą - mówi Patryk Czuba.

Dodatkowo cały transport wykonywany był z pomocą jednego „pilota” podczas, gdy powinno ich być dwóch.

Kolejne dwa pojazdy były dłuższe o dwa metry niż dopuszczają przepisy, a kierowcy nie mieli zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Jak dodaje Patryk Czuba, inne nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku legalizacji tachografu, braku okresowych badań technicznych pojazdu i braku wymaganych dokumentów. Niewłaściwy był również czas pracy kierowców.

- W dwóch przypadkach kierowcy nie rejestrowali czasu swojej pracy w tachografie. Inspektorzy zwrócili także uwagę na zabezpieczenie przewożonego towaru. We wszystkich skontrolowanych przypadkach było ono niewłaściwe. To zagraża bezpieczeństwu, a z kolei przeciążone degradują nawierzchnię drogi - dodał Patryk Czuba.

W wyniku kontroli dwa pojazdy bez zezwoleń zostały skierowane na wyznaczony parking, gdzie pozostaną do momentu uzyskania odpowiednich dokumentów. W pozostałych przypadkach, inspektorzy dopuścili do jazdy pojazdy po uprzednim przeładunku, a wobec nieuczciwych przewoźników zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada dalsze nocne kontrole na świętokrzyskich drogach.

Kontrola świętokrzyskich inspektorów transportu drogowegoFot. Inspekcja Transportu Drogowego

Podobne wiadomości
Reklama