Oczyszczalnia ścieków w Sędziszowie oficjalnie otwarta

Data publikacji: 20.11.2020 20:45
Autor: Aneta Cielibała-Gil / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.11.2020 Sędziszów. Otwarcie oczyszczalni ścieków

20.11.2020 Sędziszów. Otwarcie oczyszczalni ścieków
Fot. swietokrzyskie.pro

Zakończyła się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Dzisiaj nastąpiło oficjalne otwarcie. Ponadto w ramach inwestycji zostało wybudowane prawie 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej.

Wicewojewoda świętokrzyski, Rafał Nowak podkreślił, że inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

- Inwestycja pozwoli na to, aby mieszkańcy korzystali z nowoczesnej oczyszczalni. Poprzednia nie spełniała norm, powodując zagrożenie dla środowiska. Cieszymy się, że szybko i sprawnie udało się zakończyć tę inwestycję - mówi Rafał Nowak.

20.11.2020 Sędziszów. Otwarcie oczyszczalni ściekówFot. swietokrzyskie.pro

Nowa instalacja z procesem oczyszczania biologicznego znajduje się na terenie dawnej oczyszczalni. Inwestycja obejmowała budowę budynku oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych, wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy, wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni, a także biofiltru i pompowni ścieków z komorą pomiarową.

W ramach prowadzonych prac rozbudowana została infrastruktura komunikacyjna, przebudowane rurociągi międzyobiektowe, wykonane przyłącze wodociągowe, a także wybudowano prawie 11 km kanalizacji sanitarnej.

20.11.2020 Sędziszów. Otwarcie oczyszczalni ścieków. Na zdjęciu (od lewej): Wacław Szarek - burmistrz Sędziszowa, marszałek Andrzej Bętkowski i wicewojewoda Rafał NowakFot. swietokrzyskie.pro

Z nowej inwestycji będzie korzystało 1320 mieszkańców gmin Sędziszów i Słupia Jędrzejowska. Koszt to ponad 26 mln zł.

Reklama