Odszedł na wieczną wartę. Został pośmiertnie uhonorowany

Data publikacji: 01.03.2021 17:36
Autor: Marta Gajda-Kruk / Kategoria: Wiadomości z regionu
01.03.2021. Skalbmierz. Pogrzeb Dariusza Wojtasika, prezesa jednostki OSP

01.03.2021. Skalbmierz. Pogrzeb Dariusza Wojtasika, prezesa jednostki OSP
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza pośmiertnie został odznaczony Dariusz Wojtasik, prezes jednostki OSP w Skalbmierzu. Stało się to podczas uroczystości pogrzebowych w kościele św. Jana Chrzciciela.

Mąż, ojciec, strażak, społecznik, filantrop i lokalny patriota został uhonorowany za swoją pełną poświęcenia pracę oraz wzorową postawę. Akt nadania honorowego medalu odczytał, a następnie nadał druh Jan Nowak, prezes zarządu oddziału powiatowego OSP RP w Kazimierzy Wielkiej.

- Został on nadany na wniosek strażaków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu przy pozytywnej opinii zarządu gminnego OSP w Skalbmierzu, zarządu powiatowego w Kazimierzy Wielkiej oraz zarządu wojewódzkiego w Kielcach. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP uchwałą nadało pośmiertnie druhowi Dariuszowi Wojtasikowi medal honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju i umocnienia związku OSP RP - powiedział Jan Nowak.

Marcin Oziębło, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej podkreślił, że informacja o śmierci, to dla jednostki OSP w Skalbmierzu oraz dla komendy powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej najsmutniejszy dzień oraz wielki cios.

- Wykazywał się profesjonalizmem, odwagą, dzielnością, skutecznością. Cechowały go poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy w zespole. Często udzielał rad i wskazówek mniej doświadczonym kolegom - zaznaczył.

- Brał aktywny udział w procesie doskonalenia zawodowego. W okresie swojej 15-letniej służby odbył wiele szkoleń specjalistycznych, był filarem jednostki. Wielokrotnie uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych i likwidacji skutków miejscowych zagrożeń - dodał.

Marek Juszczyk, burmistrz Skalbmierza podkreślił, że był to wyjątkowy i pracowity człowiek. Mimo ciężkiej pracy i pełnienia obowiązków głowy rodziny i szefa firmy potrafił znaleźć czas na pomoc innym. Jako druh nie szczędził sił, by budować dobre imię OSP.

- To on jako strażak był pierwszy na linii pożaru lub na czele zastępu, który ratował dobytek przed powodzią. To on był pierwszy, gdy zawyła syrena strażacka i wzywała do niesienia pomocy innym. Dziś mamy prężnie działającą jednostkę, pierwszą siłę dla PSP w powiecie. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to widoczny ślad, a może pomnik społecznej pracy Darka - dodał.

Jego działalność wpisała się złotymi literami nie tylko w historii Skalbmierza, ale i powiatu. Był społecznikiem, wielkim człowiekiem, dlatego też skwer w okolicy rynku, na który ma zostać przeniesiony wkrótce pomnik świętego Floriana, prawdopodobnie zostanie nazwany imieniem Dariusza Wojtasika.

Z jednostką był związany od 2006 roku. Od 2011 roku pełnił funkcję prezesa i pierwszego kierowcy skalbmierskiej jednostki. Dariusz Wojtasik został odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a także odznaką „Strażak Wzorowy”. W 2016 roku został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a w 2019 roku złotym.

Zmarł w nocy z 25 na 26 lutego w wieku 45 lat.

Podobne wiadomości
adv adv
Wiadomości
Reklama