Off-roadowy przewodnik zachęca do rozjeżdżania dróg?

Data publikacji: 07.05.2021 17:41
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
07.05.2021. Gmina Bałtów. Drogi rozjeżdżone przez auta terenowe, quady i motocrossy

07.05.2021. Gmina Bałtów. Drogi rozjeżdżone przez auta terenowe, quady i motocrossy
Fot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zapowiada kontrolę tras, które firma DLF Invest wskazała w swoim przewodniku, jako drogi do przejazdów off-roadowych w gminie Bałtów.

Wydany w ubiegłym roku przewodnik dla kierowców terenówek poleca trasy, które mogą biec przez chronione obszary Natura 2000 i gruntowe drogi gminne

Jeden z egzemplarzy przewodnika trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Trwa analiza publikacji, planowana jest też kontrola w terenie, prawdopodobnie jeszcze w maju.

Wójt gminy Bałtów Hubert Żądło skarży się, że off-roadowcy niszczą drogi, na których nie ma asfaltu. Terenówki, ale także motocykle crossowe i quady rozjeżdżają wąwozy i szutrowe trakty. Szczególnie po opadach deszczu trasy stają się nieprzejezdne dla pozostałych mieszkańców.

- Przyjeżdżają pojedyncze pojazdy, a także w grupach kilkunastu czy kilkudziesięciu samochodów. Na własną rękę organizują sobie wyjazdy po gminie Bałtów, właśnie po tych drogach, które są nieutwardzone bądź po wąwozach. W następstwie drogi wymywane są przez deszcz - mówi wójt.

Jego zdaniem, proceder nasilił się po wydaniu przewodnika.

Gmina chce zmienić kategoryzację swoich dróg z gminnych na wewnętrzne. Wtedy samorząd będzie mógł ustawić znaki zmieniające organizację ruchu, która ma chronić gminne trasy przed niszczeniem. Teraz musi konsultować każdą zmianę z władzami powiatu. Mieszkańcy miejscowości, przez które odbywają się rajdy terenówek zgłaszają wójtowi informacje o zanieczyszczeniu dróg błotem, porozjeżdżanych poboczach i polach uprawnych.

Prezes firmy DLF Invest, a także wydawca przewodnika Filip Lichota, w przesłanych mailem odpowiedziach na nasze pytania twierdzi, że samo wyznaczenie tras w obszarze Natura 2000 nie musi wiązać się z dewastacją środowiska naturalnego. W jego opinii, sama forma rozrywki off-road często niesłusznie jest kojarzona z niszczeniem przyrody, zapewnia przy tym, że dbanie o zasoby krajobrazowe i przyrodnicze od początku jest głównym założeniem Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Filip Lichota przyznaje, że trasy przebiegają drogami gminnymi, państwowymi i prywatnymi. Jednak twierdzi, że z jego informacji wynika, iż nikt nie był przeciwny wyznaczaniu tras na tych terenach.

Zdaniem wójta gminy, doraźnym rozwiązaniem może być ustawienie tablic informujących o tym, że kierowcy wjeżdżają na tereny chronione.

Odpowiedź Filipa Lichoty przesłana do redakcji Radia Kielce:

Przewodnik 4x4 Bałtów i okolice, którego wydawcą jest spółka DLF Invest jest publikacją krajoznawczą, która prezentuje walory zwiedzanej przestrzeni. Głównym celem Przewodnika jest popularyzacja turystyki off-roadowej, jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego. Jak zostało to wskazane na pierwszych kratkach Przewodnika „powstaniu zaproponowanych tras towarzyszył wspólny zamysł, że każda trasa z osobna stanowi pewną tematyczną całość i jest wyprawą w obszar konkretnej tematyki, zogniskowanej wokół tradycji miejsca, zdarzeń lub przestrzeni.

Jednocześnie wszystkie trasy razem składają się na opowieść o fascynującej przestrzeni między Powiślem a Górami Świętokrzyskimi, dla której oś kompozycyjną stanowi rzeka Kamienna z jej pięknymi przełomami w Bałtowie i Podgrodziu. Dodatkowym walorem tych kilkunastu tras jest nie tylko niemal ciągły i bezpośredni kontakt z naturą, ale również estetyka urozmaiconych krajobrazów od malowniczej Doliny Wisły po pofałdowane Przedgórze Iłżeckiem lessową Wyżynę Opatowską i zamykające horyzont Łysogóry”. Przewodnik jest narzędziem do poznania największych atrakcji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu i daje on szansę na odbycie fascynującej i zarazem bezpiecznej przygody w czasie i przestrzeni. 

Przechodząc do odpowiedzi na zadane przez Panią pytania:

Czy jesteście Państwo pewni, że na niektórych wyznaczonych trasach nie niszczycie chronionych obszarów Natury 2000 na terenie Bałtowa i jego okolicach?

Przesłane przez Panią pytanie zawiera w sobie z góry postawioną tezę, stanowiącą iż samo wydanie Przewodnika jest niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska przyrodniczego. Przewodnik jest narzędziem i formą prezentacji przebiegu tras krajobrazowych. Daje on korzystającemu z niego możliwość spędzania czasu wolnego w ciekawej i bezpiecznej formie, po wyznaczonych trasach. Wyznaczonych tzn. takich które zostały określone i spisane. 

Założenie, że w trakcie korzystania z wyznaczonych w Przewodniku tras ulega czy może ulec zniszczenie czegokolwiek, a w szczególności zasoby przyrodnicze, jest sprzeczne z ideą funkcjonowania Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, jako miejsca, w którym szczególną wagę przykładamy do edukacji - w tym również przyrodniczej, i gdzie uczymy dbałości o przyrodę i czerpania radości z obcowania z nią. 

Dbanie o zasoby krajobrazowe i przyrodnicze od początku było i jest naszym głównym założeniem. Wydany przez Naszą Firmę Przewodnik 4x4 Bałtów i okolice został opracowany tak, aby osoby korzystające z tras w nim zaproponowanych mogły obcować z pięknem przyrody Ziemi Bałtowskiej i okolic w formie tzw. turystyki off-roadowej. Niestety w świadomości niektórych funkcjonuje mylne ze wszech miar wyobrażenie, iż off-road to niszczenie czy dewastacja przyrody. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale zakładanie z góry, że osoby korzystające z wydanego przez Nas Przewodnika będą niszczyły przyrodę czy w szczególności obszary chronione w ramach NATURA 2000, jest za daleko idące. Rozumując w taki sposób należałoby zakładać, że wydawca książek kryminalnych powinien się zastanawiać i być pełen obaw czy któryś z czytelników nie potraktuje książki jako „instruktarzu” do dokonania przestępstwa.

Na uwagę zasługuje fakt, iż przez obszary NATURA 2000 w całej Polsce przebiega wiele dróg, mieszkają na nich ludzie, żyją, pracują, uprawiają rolę, spacerują, odpoczywają. Zakładanie, że jakiekolwiek korzystanie z terenów położonych na tych obszarach doprowadza to niszczenia przyrody, wydaje się być w naszej ocenie mocno wyolbrzymione. Samo wyznaczenie tras, które w kilku miejscach mają przebieg przez obszar NATURA 2000 w żaden sposób nie wskazuje, że osoby korzystające z Przewodnika mogą doprowadzić do jego zniszczenia.

Czy posiadacie Państwo zgody właścicieli poszczególnych dróg czy gruntów, które upoważniły Państwa do wyznaczenia tras przejazdowych?

Trasy zaproponowane w Przewodniku zostały wytyczone w przeważającej większości po drogach publicznych ogólnie dostępnych i dotychczas użytkowanych – w dużej mierze po drogach polnych czy gruntowych. Są to drogi dojazdowe do pól, łąk czy lasów. Drogi te bardzo często na skutek użytkowania przez miejscową ludność zmieniają swój przebieg. Raz wysychają, a w okresach zintensyfikowanych prac polowych i opadów atmosferycznych tworzą się na nich koleiny. Przebiegają po gruntach gminnych, państwowych, ale również prywatnych i nie mamy wiedzy aby zdarzyła się sytuacja, by ktokolwiek oponował przeciwko wyznaczeniu trasy przez teren, którego jest prawomocnym właścicielem. 

Korzystający z Przewodnika zobowiązani są do stosowania się do przepisów ruchu drogowego, zasad korzystania z dróg i poszanowania cudzej własności. Osoby które zgłaszają się do nas, korzystają z usług Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, i o których wiemy że planują przejazd off-roadowy w okolicach Bałtowa (ale nie tylko) są przez nas instruowane co do sposobu zachowania na trasach przejazdów. Czynimy to z zamiłowania do przyrody i dbałości o Naszą Małą Ojczyznę, a nie z prawnego obowiązku, gdyż do egzekwowania przestrzegania prawa na drogach i przestrzegania innych norm prawnych, są odpowiednie służby.

Na kanwie zadanych pytań warto dodać, że kiedy Nasza Firma jest organizatorem zorganizowanego przejazdu w formie rajdu, dokonujemy wszelkich uzgodnień zarówno z właścicielami terenów, jak i zarządcami i właścicielami dróg. Do dobrej praktyki weszła, od zeszłorocznej edycji Bałtowskich Bezdroży, ścisła współpraca z Gminą Bałtów kiedy to przedstawiciele Naszej Firmy i Pracownicy Urzędu Gminy - oddelegowani przez Pana Wójta, dokonali objazdu tras rajdu przed i po rajdzie. Dokonano wizji, sporządzono dokumentację fotograficzną, a te miejsca na drogach gminnych, które uległy uszkodzeniu (np. powstały koleiny) zostały niezwłocznie (48 godzin) naprawione i przywrócone do stanu sprzed rajdu. Dokładnie tak samo wyglądała sytuacja na terenie innych gmin oraz na gruntach prywatnych. 

Raz jeszcze chcę podkreślić, że jako Wydawca dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść Przewodnika była jak najbardziej zgodna ze stanem faktycznym, a trasy wyznaczone zostały z dbałością o środowisko naturalne, nie powodując jego niszczenia oraz przy zachowaniu jego walorów przyrodnich i dziedzictwa kulturowego. 

Na koniec raz jeszcze proszę o zamieszczenie naszej odpowiedzi w całości – tak aby zachować jej pełny sens. W przypadku gdy uznamy, że wykorzystane fragmenty naszej wypowiedzi nie oddają ducha w jakim odpowiedzieliśmy, zastrzegamy sobie prawo zmieszczenia pełnej treści niniejszego maila w mediach społecznościowych i rozpropagowania jego treści. 

Mamy również głęboką nadzieję, iż Nasza Firma nie zostanie postawiona w tak niekorzystnym świetle, abyśmy musieli rozpatrywać konieczność obrony naszego dobrego imienia na drodze sądowej. 

Reklama