Ogromne wsparcie dla osób niepełnosprawnych z powiatu kieleckiego

Data publikacji: 30.03.2021 21:08
Autor: Katarzyna Podraza / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach

Na zdjęciu: Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Warsztaty terapii zajęciowej w Belnie, Fanisławicach, Osinach, Sędku i Zgórsku w powiecie kieleckim otrzymają najwięcej pieniędzy w ramach wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu w Kielcach podzielił we wtorek środki z PFRON-u. W zajęciach organizowanych w tych miejscowościach uczestniczy ponad 200 osób niepełnosprawnych.

- Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,3 mln zł osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w ciekawych i często bardzo stymulujących warsztatach - mówi członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Stefan Bąk.

Pieniądze zostaną przekazane także na turnusy rehabilitacyjne, doposażenie stanowisk pracy, czy rozpoczęcie własnego biznesu.

- W tym roku z PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kieleckiego otrzymaliśmy ponad 7 mln zł złotych - dodał Stefan Bąk.

Na działania związane z rehabilitacją społeczną zaplanowano ponad 5,7 mln zł.

W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, podobnie jak w minionym roku, powiat kielecki będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości. Na rozpoczęcie własnego biznesu zarezerwowano kwotę prawie 703 tys. zł. Natomiast pracodawcy z terenu powiatu kieleckiego będą mogli się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na ten cel przeznaczono 600 tys. zł.

Środki pozyskane z PFRON wykorzystane zostaną również na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych. Oprócz tego w ramach wydatków na instrumenty rynku pracy sfinansowane będą koszty odbycia stażu. Łącznie na te zadania przeznaczono 70 tys. zł.

- W 2020 roku z dotacji z PFRON skorzystało 37 osób, w tym 18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu założyło własny biznes, a 19 osób znalazło zatrudnienie u pracodawcy. Ponadto powstał podjazd do budynku urzędu gminy w Bodzentynie, winda przy urzędzie gminy w Strawczynie. Zakupiono też trzy pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych. Zapraszamy przedsiębiorców z powiatu kieleckiego do składania wniosków na utworzenie miejsc pracy, a niepełnosprawnych do zakładania własnych firm - podsumowuje członek zarządu powiatu.

Reklama