Ostrowczanka prezesem największego polskiego banku

Data publikacji: 15.10.2021 08:01
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Iwona Duda - prezes banku PKO BP

Iwona Duda - prezes banku PKO BP
Fot. youtube.pl

Pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego ekonomistka Iwona Duda została prezesem banku PKO BP.

Jak czytamy w komunikacie prasowym banku: „Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Iwonę Dudę na stanowisko Prezesa Zarządu banku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego”.

Do czasu uzyskania zgody KNF ostrowczanka będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego, kierującego pracami zarządu.

Oficjalnie stanowisko obejmie 23 października.

Iwona Duda od ponad 20 lat związana jest z rynkiem finansowym. Pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. W latach 2006-2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filaru systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU S.A.

Od maja 2020 r. w zarządzie Alior Bank S.A. Od 12 maja 2020 r. wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu banku. Od 4 marca 2021 r. prezes zarządu Alior Bank S.A.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego - Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Tagi do tego wpisu
Reklama