Pięciu chętnych na stanowisko dyrektora w Sandomierzu

Data publikacji: 06.04.2021 16:29
Autor: Radosław Podsiadły / Kategoria: Wiadomości z regionu
29.04.2020. Sandomierz. Muzeum Okręgowe

29.04.2020. Sandomierz. Muzeum Okręgowe
Fot. Urząd Miasta Sandomierz

Pięć osób stara się o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Urząd Miasta zakończył przyjmowanie aplikacji, teraz oceni je specjalna komisja.

Z nieoficjalnych informacji Radia Kielce, wynika, że o stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu ubiegają się m.in.: dr Mikołaj Getka Kenig - pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, dr Adam Wójcik - kustosz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu, p.o. dyrektora placówki Iwona Łukawska i Katarzyna Batko - dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”.

W skład komisji która ocenia kandydatów wchodzi 13 osób. To  przedstawiciele wszystkich organów prowadzących muzeum, czyli magistratu, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego i ministerstwa kultury, a ponadto  reprezentanci związków zawodowych, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz przedstawiciel Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 13 kwietnia bez udziału uczestników. Komisja oceni, czy kandydaci spełniają wymogi formalne. Komisja zapozna się także z ich koncepcjami programowymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi na prowadzenie placówki oraz podejmie decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu.  

Kandydaci muszą m.in posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków); oraz co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury. Nie ma natomiast wymogu doświadczenia na stanowiskach kierowniczych Musieli także przedstawić koncepcję funkcjonowania muzeum.

W ubiegłym roku ze stanowiska dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zrezygnował Dominik Płaza, pełniącą obowiązki dyrektora jest Iwona Łukawska, wieloletni pracownik muzeum okręgowego, etnograf i archeolog.

Reklama