Pieniądze z ministerstwa dla świętokrzyskiej kultury

Data publikacji: 24.05.2021 21:16
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Kultura
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

„Żelazne piosenki”, „PoLEMizuj z nami” czy „Nowa przestrzeń jazzu” - to tytuły wybranych projektów z regionu świętokrzyskiego, które otrzymały dofinansowanie z programu „Kultura - Interwencje”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Największą kwotę dofinansowania udało się pozyskać Teatrowi Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach na warsztaty „Żelazne piosenki”. Na ten cel scena dla młodego widza otrzymała 60 tys. zł.

Kwota 29 tys. zł wesprze projekt Muzeum Wsi Kieleckiej o nazwie „Portret zapomnianej prowincji kieleckiej”. Tysiąc złotych mniej otrzymało Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie na zadanie „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”.

„Letnie akcje kulturalne” to tytuł projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, który otrzymał 17 tys. zł. Wśród beneficjentów znaleźli się też: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury „Nowa przestrzeń jazzu” - 14 tys. zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach „PoLEMizuj z nami” - 12 tys. zł i Chmielnickie Centrum Kultury „(nie)Znani. Żydzi zasłużeni dla Kielecczyzny” - 8 tys. zł.

Świętokrzyskie instytucje znalazły się w gronie 262 beneficjentów. Łącznie trafił do nich 10 mln zł.
Celem programu dotacyjnego „Kultura - Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program „Kultura - Interwencje” realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, a finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Reklama