Pieniądze z RFIL dla powiatu staszowskiego [WIDEO]

Data publikacji: 31.03.2021 17:18
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
31.03.2021 Staszów. Przekazanie czeku z RFIL. Na zdjęciu od lewej Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Anna Krupka - wiceminister kultury i sportu, Rafał Łysiak - burmistrz Osieka

31.03.2021 Staszów. Przekazanie czeku z RFIL. Na zdjęciu od lewej Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa, Anna Krupka - wiceminister kultury i sportu, Rafał Łysiak - burmistrz Osieka
Fot. Urząd Miasta w Staszowie

Milion złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała gmina Staszów na budowę portu przeładunkowego, który ma powstać w Grzybowie. Celem projektu jest wykorzystanie istniejącej tam linii o szerokim torze, która jest pozostałością po kopalni siarki.

31.03.2021 Staszów. Przekazanie czeku z Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychFot. Urząd Miasta w Staszowie

W porcie towary, które przyjadą tutaj z Dalekiego Wschodu będą mogły zostać przeładowane do pociągów poruszających się po klasycznych torach oraz innych środków transportu. W ten sposób dotrą do różnych części kraju, a także na statki nad Bałtykiem.

Jak powiedział burmistrz Staszowa Leszek Kopeć, pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną wykorzystane na sfinansowanie dokumentacji technicznej, analiz i koncepcji  dotyczących tej inwestycji. Gmina podjęła już pierwsze kroki, licząc się z tym, że jeśli nie będzie dofinansowania rządowego to będzie musiała pokryć koszty dokumentacji i innych formalności z własnego budżetu. Teraz wiadomo, że nie ma konieczności obciążania tymi wydatkami miejsko-gminnej kasy.

Burmistrz Kopeć stwierdził, że dofinansowanie z RFIL traktuje jako dobry sygnał dla tej inwestycji, której całkowity koszt szacowany jest na 200 mln zł, gmina będzie się ubiegać o środki z różnych źródeł na ten cel.

W przekazaniu czeku uczestniczyła w Staszowie wiceminister kultury i sportu Anna Krupka, która pomogła gminie w zdobyciu tych pieniędzy.

W powiecie staszowskim najwięcej środków z tej edycji funduszu otrzymał Osiek. Jest to kwota  1,5 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia na terenie miasta i gminy. Oprócz tego przebudowana będzie droga w Suchowoli.

Gmina Bogoria dostała 1 mln złotych na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz na budowę hotspotów na swoim terenie.

Szydłów dostał 500 tys. złotych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście. Gmina Rytwiany otrzymała wsparcie w wysokości 300 tys. zł na prace zachowawcze ruin zamkowych, na przygotowanie terenów pod plac targowy oraz na przebudowę ulicy Armii Krajowej i Kościelnej i zagospodarowanie terenów pod cele rekreacyjne.

Dla Łubnic w tym rozdaniu przypadła kwota 150 tys. zł, która będzie wykorzystana na budowę sieci kanalizacyjnej, przyłączy i przepompowni ścieków, służącym mieszkańcom 11 miejscowości z tej gminy.

adv adv
Wiadomości
Reklama