Pińczów obchodzi urodziny. Są prezenty

Data publikacji: 21.09.2020 16:21
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
21.09.2020 Pińczów. Rocznica nadania miastu praw miejskich i przekazanie do muzeum nowych eksponatów. Na zdjęciu (od lewej):  Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Woźniak – przewodniczący rady miejskiej w Pińczowie, Justyna Dziadek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Włodzimierz Badurak – burmistrz Pińczowa, Krzysztof Polański

21.09.2020 Pińczów. Rocznica nadania miastu praw miejskich i przekazanie do muzeum nowych eksponatów. Na zdjęciu (od lewej): Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Woźniak – przewodniczący rady miejskiej w Pińczowie, Justyna Dziadek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie, Włodzimierz Badurak – burmistrz Pińczowa, Krzysztof Polański
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

592 lata minęły od dnia, w którym Pińczów uzyskał prawa miejskie. Z tej okazji w wirydarzu miejscowego muzeum przekazano do zbiorów oryginalny tłoku pieczętny Magistratu Miasta Pińczowa z 1707 r. Darczyńcą jest Krzysztof Polański z Kielc - pasjonat, regionalista, który w dzieciństwie mieszkał w Pińczowie.

Na tłoku pieczętnym widnieje herb Pińczowa w tym dwie rozdarte strzały oraz napis w języku łacińskim, mówiący że to pieczęć Magistratu Pińczowa. Krzysztof Polański kupił zabytek na giełdzie staroci w Kielcach 11 lat temu i postanowił go przekazać do muzeum. Jak zaznaczył, w dzieciństwie mieszkał w Pińczowie i darzy miasto duża sympatią.

- Zacząłem zbierać zdjęcia, dokumenty. W najbliższym czasie również i te materiały przekaże do źródła czyli do muzeum - zaznacza.

Justyna Dziadek - dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie zaznacza, że w czasach średniowiecza, niezwykle ważnym elementem były pieczęcie. Dziś są ważnym źródłem wiedzy historycznej. Dodaje, że tłok będzie najcenniejszym, ale nie najstarszym eksponatem z Pińczowa.

- Najstarszym jest tłok Mikołaja Oleśnickiego pochodzący z XVI wieku, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Został znaleziony podczas wykopalisk na zamku w Pińczowie - zaznacza.

Muzeum Regionalne w Pińczowie posiada też inne tłoki związane z miastem, ale wszystkie są młodsze, m.in. pieczęć Straży Ogniowej z początku XIX w i pieczęć Powiatowego Zarządu Łączności z XX w.

Włodzimierz Badurak - burmistrz Pińczowa zaznaczył, że to cenne uzupełnienie zbiorów i źródło wiedzy o mieście.

- Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za obdarzenie nas zaufaniem. Dzięki takim osobom, możliwe jest wzbogacanie naszego lokalnego dziedzictwa i zachowania go dla przyszłych pokoleń – zaznacza.

Zbigniew Koniusz - wojewoda świętokrzyski zaznaczył, że każda rocznica otrzymania praw miejskich powinna być jedną z ważniejszych uroczystości.

- Nie wszystkie miejscowości stawały się miastami. Najwidoczniej przesądzały o tym walory terenu, ale i ludzie, którzy stanowili, że chcą być miastem - dodaje.

Eksponat został umieszczony w gablocie muzeum na wystawie stałej, która dotyczy historii miasta. Przed dwoma laty, podczas 590. rocznicy lokacji miasta odsłonięto kopię dokumentu lokacyjnego z 21 września 1428 roku. Oryginalny akt lokacyjny miasta znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach.

W pińczowskim muzeum znajduje się wykonana w 2018 r, kopia dokumentu Władysława Jagiełły nadającego Pińczowowi, wsi Jana Oleśnicy, prawo miejskie magdeburskie z przywilejami jarmarków tygodniowych i rocznych.

Reklama