Pińczów zyska nową atrakcję. Fundamenty zamku zostaną odbudowane

Data publikacji: 10.06.2021 14:39
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
14.05.2021 Pińczów. Wzgórze Zamkowe

14.05.2021 Pińczów. Wzgórze Zamkowe
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Koncepcja architektoniczna jest już gotowa. Zachętą do przeprowadzenia inwestycji mają być fundusze unijne w nowym okresie programowania.

14.05.2021 Pińczów. Wzgórze Zamkowe. Zamek. Pozostałości po fundamentachFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa informuje, że miejsce to ma duży potencjał. To wzgórze, na którym stała niegdyś jedna z większych siedzib małopolskich możnowładców. Był to jeden z najpiękniejszych zamków w kraju. Niestety został  zburzony. Na wzgórzu pozostały do dziś fragmenty dawnych zabudowań, które samorząd chce zrekonstruować.

- Przewidujemy odbudowę fundamentów zamku według koncepcji profesora Leszka Kajzera, nestora polskiej archeologii, utworzenie dwóch punktów widokowych oraz trasy rowerowo-pieszej dla turystów, a także stworzenie parku miniatur budowli wykonanych z kamienia pińczowskiego, np. budynku Urzędu Miasta Krakowa, czy Pałacu Kultury w Warszawie - dodaje.

Rewitalizację poprzedzą badania archeologiczne

U podnóża wzgórza przy ulicy Żwirki i Wigury, powstanie punkt obsługi turystów.

- Dokument na etapie tworzenia był uzgadniany z konserwatorem zabytków, który wyraził zgodę na zaplanowane prace oraz z radą miejską, która zadecydowała o przyznaniu środków na przygotowanie koncepcji. Konserwator wyraził m.in. zgodę na zachowanie znajdującej się na zboczu góry zamkowej winnicy, co z pewnością zwiększy atrakcyjność miejsca - dodał.

Obecnie teren jest porośnięty drzewami i roślinnością. Dlatego w planach jest wycinka drzew w obrysie zamku i na osiach widokowych - odsłonięcie panoramy miasta oraz nasadzenie nowej niskiej zieleni na południowo-zachodniej części stoku.

Urząd gminy wnioskował już o dofinansowanie z programu rewitalizacji miasta na lata 2014- 2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety samorząd nie otrzymał wówczas pieniędzy.

Wartość inwestycji to około 6-7 mln złotych.

 

Koncepcja architektoniczna dla zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Pińczowie, fot. UMiG Pińczów

Reklama