Placówki opiekujące się niepełnosprawnymi otrzymały wsparcie

Data publikacji: 15.06.2021 15:02
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.06.2021 Kielce. ŚUW. Podpisanie umów na projekty, które będą realizowane w placówkach przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na zdjęciu (od lewej): Paweł Wójcik - burmistrz Chmielnika, wicewojewoda Rafał Nowak, senator Krzysztof Słoń i wojewoda Zbigniew Koniusz

15.06.2021 Kielce. ŚUW. Podpisanie umów na projekty, które będą realizowane w placówkach przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na zdjęciu (od lewej): Paweł Wójcik - burmistrz Chmielnika, wicewojewoda Rafał Nowak, senator Krzysztof Słoń i wojewoda Zbigniew Koniusz
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Prawie 6,24 mln zł trafiło do 15 świętokrzyskich samorządów na wsparcie działalności środowiskowych domów samopomocy.

W placówkach tych wykonane zostaną także remonty oraz zakupiony zostanie sprzęt pomocny w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski informuje, że pieniądze otrzymały m.in. środowiskowe domy samopomocy w Staszowie, Tarłowie, Chmielniku, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Kielcach.

- Na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma tzw. białych plam, jeżeli chodzi o pokrycie siecią ośrodków wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Do tych placówek uczęszcza ponad 1100 osób z różnymi dysfunkcjami. Tak naprawdę realizujemy to, co należy się społeczeństwu od polskiego rządu, czyli wszechstronna opieka również nad osobami, które niekoniecznie samodzielnie potrafią egzystować - dodał Zbigniew Koniusz. 

15.06.2021 Kielce. ŚUW. Podpisanie umów na projekty, które będą realizowane w placówkach przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na zdjęciu (od lewej): Leszek Kopeć - burmistrz Staszowa i wojewoda Zbigniew KoniuszFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ponad 40 tys. zł otrzymał środowiskowy dom samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Piotr Dasios, wiceprezydent miasta informuje, że dzięki tym pieniądzom w budynku przeprowadzony zostanie remont.

- Kupimy także drobny sprzęt, np. szafki czy wyposażenie do pracowni, która ma usprawniać ruchowo naszych podopiecznych. Wyremontujemy także łazienkę dla personelu. Te środki bardzo nam się przydadzą. Poprawią nasze warunki lokalowe oraz poprawią komfort życia naszych podopiecznych - dodał Piotr Dasios.

- To niezwykle ważne środki rządowe, które przekazywane są po to, by sfera pomocy społecznej była zaopiekowana w sposób właściwy - powiedział Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dodał, środowiskowe domy samopomocy spełniają bardzo istotną rolę, zarówno integracyjną, jak i terapeutyczną.

Na zdjęciu: Krzysztof Słoń - senator PiSFot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

- Osoby z niepełnosprawnościami mogą przebywać w tych placówkach, dając w tym czasie wytchnienie swoim bliskim, którzy na co dzień nad nimi sprawują opiekę. To wyspecjalizowana pomoc, rehabilitacja, zabiegi, ale przede wszystkim bycie z drugim człowiekiem - dodał Krzysztof Słoń.

Pieniądze na wsparcie działalności otrzymały także środowiskowe domy samopomocy m.in. w Sędziszowie, Łopusznie, Łoniowie, Górnie, Busku-Zdroju i Sandomierzu. 

Reklama