Plany budowy polderów wzdłuż Wisły niepokoją mieszkańców [MAPA]

Data publikacji: 08.07.2021 15:41
Autor: Marta Gajda-Kruk / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wisła w okolicy Szczucina

Wisła w okolicy Szczucina
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Plany budowy polderów wzdłuż Wisły od Nowego Korczyna do Sandomierza zaniepokoiły tysiące mieszkańców nadwiślańskich gmin w tym, między innymi mieszkańców gminy Pacanów.

Mieszkańcy sprzeciwiają się koncepcji polderów zalewowych, czyli terenów, które w sytuacji krytycznej przejęłyby nadmiar wody. Już zebrali około 1,4 tys. podpisów z 15 miejscowości, które objęła wstępna koncepcja opracowana przez Wody Polskie. Rada Miejska w Pacanowie skierowała apel do dwóch ministerstw infrastruktury oraz klimatu i ochrony środowiska.

Henryka Komasara, radna Pacanowa, mówi, że mieszkańcy boją się o swój los. Powstanie polderów na znacznym terenie gminy uniemożliwi mieszkującym tam osobom normalne funkcjonowanie.

- W przypadku planowanego zalania polderów zniszczeniu ulegną domy, szkoły, drogi, wodociągi czy działające tam firmy. Dodaje, że na obszarze objętym koncepcją Wód Polskich funkcjonuje kilkaset gospodarstw oraz wysokiej jakości gleby. Mieszkańcy oczekują pilnego spotkania w tej sprawie z przedstawicielami rządu, parlamentu i Wód Polskich.

Wiesław Skop, burmistrz gminy Pacanów, mówi, że problem pojawił się w trakcie zarządzonych konsultacji, dotyczących sporządzania planu ochrony przeciwpowodziowej. Sytuacja jest bardzo poważna.

- Pisma wraz z kopią zebranych protestów skierowaliśmy do 14 instytucji rządowych, parlamentarzystów z prośbą o dogłębne przeanalizowanie przedstawionych koncepcji i przedyskutowanie innych rozwiązań - zaznacza.

Dodaje, że gmina Pacanów otrzymała zaproszenie do zespołu roboczego, powołanego decyzją prezesa Wód Polskich, który ma się składać z przedstawicieli samorządów. Liczy, że gminy będą wówczas informowane o wszelakich zamierzeniach i działaniach.

Zaproponowane przez Wody Polskie rozwiązania polegają na wyznaczeniu polderów, budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i mostów.

- Przewidziane działania Wód Polskich wynikają z poszukiwania jak najlepszych rozwiązań, które by zapewniły redukcję fali powodziowej i retencję 150 mln metrów sześciennych wody - informuje Magdalena Gala, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dodaje, że obecne działania to dopiero projekty, które poddane zostaną społecznym konsultacjom. Nie są to absolutnie działania inwestycyjne. To etap pierwszy, w którym zostaną wykonane wszystkie niezbędne oceny i analizy. W oparciu o nie oraz rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego zostaną ustalone lokalizacje polderów.

- Obecne działania nie wiążą się absolutnie z wyłączeniem obszarów poszczególnych gmin, czy możliwościami inwestowania. Absolutnie nie oznaczają zmiany funkcjonowania tych obszarów. Będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne z każdą gminą, wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców i dopiero po konsultacjach będą uwzględnione te konkretne lokalizacje polderów - zaznacza.

Konsultacje społeczne potrwają do 22 września. Planowane poldery mają być jednym z elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej i pozwolić na ochronę takich miejscowości jak Nowy Korczyn, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg czy Sandomierz, ale również szeregu mniejszych miejscowości położonych w pobliżu Wisły. 

Planowane poldery wzdłuż Wisły - od Nowego Korczyna do Sandomierza (na czerwono zaznaczono obszary problemowe opracowane w ramach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym; pełnią one funkcję informacyjną do zaproponowanych działań - nie stanowią żadnego z nich) / źródło: https://experience.arcgis.com/experience/489e23aac30d4c3a84c3d53d76b4ed35

Reklama