Po remoncie remiza w Zawichoście, będzie też teatrem

Data publikacji: 11.06.2021 17:02
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.06.2021. Zawichost. Oddanie do użytku wyremontowanej remizy

11.06.2021. Zawichost. Oddanie do użytku wyremontowanej remizy
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

W Zawichoście uroczyście oddano do użytku, po gruntownym remoncie, zabytkowy budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Remiza będzie wykorzystywana nie tylko przez strażaków, ale również do działań kulturalnych, co będzie nawiązaniem do jej początków, kiedy to w Zawichoście działał teatr amatorski.

Prezes jednostki, Jarosław Siemieniec powiedział, że jest to ważny dzień nie tylko dla strażaków, ale i dla mieszkańców, ponieważ poprzez remont tego obiektu uczczono pamięć wszystkich ludzi, którzy mieli swój wkład w powstanie remizy 111 lat temu oraz w późniejszą działalność OSP na tym terenie.

Senator PiS Jarosław Rusiecki podkreślił znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonowały nawet wtedy, gdy Polski nie było na mapie Europy. Druhowie czynnie walczyli też o odzyskanie niepodległości, dlatego obowiązkiem wszystkich jest dbałość o te jednostki. Taki cel przyświeca także Rządowemu Funduszowi Inicjatyw Lokalnych, z którego w większości sfinansowano remont remizy. Senator przypomniał, że ten fundusz służy przede wszystkim wspieraniu inicjatyw lokalnych, przedsięwzięć ważnych dla ludzi z danego terenu.

Poseł PiS Marek Kwitek powiedział, że ponad 100-letnia remiza doskonale wpisuje się w historię gminy, a teraz będzie służyć strażakom, którzy pełnią bardzo ważną rolę w lokalnych społecznościach, dbają o ich życie, mienie i zdrowie. Poseł zwrócił uwagę na skalę pomocy finansowej, ujętej w Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych, działającym od roku. W tym czasie w powiecie sandomierskim z tego funduszu samorządy wykorzystały już prawie 30 mln zł, z czego Zawichost otrzymał 1,8 mln zł. W skali kraju jest to kwota ponad 30 mld zł. Poseł Marek Kwitek dodał, że program pomocowy dla samorządów będzie kontynuowany.

Marszałek województwa świętokrzyskiego  Andrzej Bętkowski powiedział, że bardzo identyfikuje się ze środowiskiem strażackim, ponieważ sam od dawna należy do Ochotniczej Straży Pożarnej, tym bardziej cieszy go odnowiona remiza w Zawichoście ponieważ jest to docenienie druhów i bardzo ważny element w ich społecznej pracy. Podkreślił, że ponad 830 jednostek OSP w województwie świętokrzyskim to istotne wzmocnienie działalności zawodowych strażaków.

O szybkości i skuteczności pracy druhów ochotników mówił w swoim wystąpieniu Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, który podkreślił, że pojawiają się oni jako pierwsi na miejscu zdarzenia, niosąc pomoc, dlatego ważne jest to, aby druhowie mieli odpowiednią bazę i samorząd województwa wspiera takie inwestycje.

Burmistrz Zawichostu Katarzyna Kondziołka powiedziała, że remizę udało się odnowić dzięki szerokiej współpracy. Podkreśliła, że ta inwestycja była konieczna ponieważ  budynek był w fatalnym stanie, bez bieżącej wody, toalet i ogrzewania. Wracający po akcjach strażacy nawet nie mieli się gdzie umyć. Są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i dość często wyjeżdżają do różnych zdarzeń.

W ramach remontów odnowiono również scenę na sali głównej. Jej aranżacją zajęli się specjaliści z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Będzie z niej korzystać Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście. Obiekt będzie dostępny mieszkańcom, którzy będą tu mogli organizować swoje inicjatywy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy w kościele św. Jana Chrzciciela. Po niej zebrani przeszli na plac przed remizą, gdzie kilkoro strażaków otrzymało medale i odznaki. Po przemówieniach okolicznościowych nastąpiło przecięcie wstęgi.

Koszt remontu, wraz z wyposażeniem strażnicy, wyniósł 720 tys. zł. 500 tys. zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, a pozostałe pieniądze z urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Reklama