Poseł Lipiec: uda się stworzyć muzeum narodowe w Sandomierzu

Data publikacji: 08.05.2021 13:44
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.05.2021. Sandomierz. Konferencja prasowa przed Muzeum Okręgowym. Krzysztof Szatan - przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Sandomierza, Marek Kwitek - poseł PiS, Krzysztof Lipiec - poseł PiS, Marcin Marzec - burmistrz Sandomierza

08.05.2021. Sandomierz. Konferencja prasowa przed Muzeum Okręgowym. Krzysztof Szatan - przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Sandomierza, Marek Kwitek - poseł PiS, Krzysztof Lipiec - poseł PiS, Marcin Marzec - burmistrz Sandomierza
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

- Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zostanie przejęte przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Tym samym placówka stanie się muzeum narodowym finansowanym przez resort - poinformował podczas konferencji prasowej poseł Krzysztof Lipiec, prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreślił, że Sandomierz i Zamek Królewski na to zasługują. Zmiana statusu zapewni nie tylko stabilizację finansową placówki, ale przede wszystkim jej dalszy rozwój. Odciąży to władze samorządowe od opieki nad zgromadzonym w muzeum dziedzictwem historii. Z drugiej strony można będzie jeszcze lepiej zadbać o zgromadzoną w muzeum kolekcję oraz o sam zamek.

- Rozmowy w ministerstwie idą w dobrym kierunku. Mam takie przekonanie, że uda nam się dokonać tej zmiany i stworzyć muzeum narodowe w Sandomierzu - stwierdził poseł Lipiec.

Dodał, że ministerstwo nie stawia w tym zakresie żadnych warunków, istotna jest jedynie wstępna zgoda samorządów współprowadzących obecnie tę placówkę, czyli miasta, powiatu i województwa.

- Początkowo rozpatrywany był wariant, aby wraz z ministerstwem muzeum narodowe prowadził marszałek województwa jednak to raczej nie będzie potrzebne   stwierdził - poseł Lipiec.

Poseł Marek Kwitek powiedział, że takie miejsce jak Zamek Królewski, siedziba władców polskich, powinno być pod szczególną ochroną, kuratela ministerstwa kultury. Wniesie to wiele dobrego dla tej placówki. Muzeum będzie mogło się rozwinąć naukowo. Podkreślił, że zbiory Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jak najbardziej pretendują tę placówkę do tego, aby zyskała rangę narodowej. Jest to m.in. bogaty zbiór zabytków archeologicznych, eksponaty dotyczące początków państwa polskiego, unikatowe szachy sandomierskie z początku XIII wieku, dzieła malarskie, etnografia oraz literatura. Poseł Kwitek stwierdził, że do przejęcia przez ministerstwo może dojść  jeszcze w tym roku.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec przyznał, że dzięki tej zmianie znacznie wzrosłaby ranga dla sandomierskiej instytucji kultury, poza tym współpraca pomiędzy muzeami narodowymi przyniosłaby wiele wymiernych korzyści dla mieszkańców i turystów, którzy w Sandomierzu mogliby oglądać eksponaty na co dzień przechowywane, np. na Wawelu, w Łazienkach Królewskich czy w Wilanowie.

Krzysztof Szatan, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Sandomierza stwierdził, że jeśli dojdzie do utworzenia muzeum narodowego w Sandomierzu będzie to wielki krok i znaczne podniesienie rangi miasta i samej instytucji kultury. Wyraził nadzieję, że formalne decyzje w tej sprawie radni podejmą sprawnie, aby jak najszybciej doszło do zmiany statusu muzeum.

08.05.2021. Sandomierz. Konferencja prasowa przed Muzeum Okręgowym. Krzysztof Szatan - przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Sandomierza, Krzysztof Lipiec - poseł PiS, Marek Kwitek - poseł PiS, Marcin Marzec - burmistrz SandomierzaFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Wszyscy zgodnie podkreślali, że utworzenie muzeum narodowego dopełni starania Sandomierza o wpis na listę UNESCO. Muzeum może być ważnym organem w dochodzeniu do tego ważnego celu.

Obecnie głównym organem prowadzącym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest miasto, a współfinansują je ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, samorząd wojewódzki i powiatowy.

W tym roku przypada 100. rocznica utworzenia tej instytucji, która pierwotnie nosiła nazwę Muzeum Ziemi Sandomierskiej.

Reklama