Poseł Lipiec: zwierzętom należy się godna ochrona [OGLĄDAJ]

Data publikacji: 18.09.2020 08:30 / Data aktualizacji: 18.09.2020 08:42
Autor: Katarzyna Podraza / Kategoria: Wiadomości z regionu
Krzysztof Lipiec - prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości

Krzysztof Lipiec - prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości
Fot. Karol Żak / Radio Kielce

- Będziemy mieli do czynienia z nową rzeczywistością - w ten sposób poseł Krzysztof Lipiec, prezes Prawa i Sprawiedliwości w regionie odniósł się do uchwalonej nad ranem w Sejmie noweli ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje ich hodowli na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

- Zwierzętom należy się godna ochrona, to z czym do tej pory się spotykaliśmy, można powiedzieć było wielką nieprzyzwoitością i tak też prezes Jarosław Kaczyński mówił, że to jest też wielka próba dla polskiego Sejmu, który to zagadnienie wziął na swoją tapetę i dobrze, że ta sprawa została rozstrzygnięta ponad podziałami politycznymi, bo od lewa do prawa ten projekt przedstawiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zyskał akceptację - zaznaczył poseł Krzysztof Lipiec.

Parlamentarzysta odniósł się również do zmiany, dzięki której skończy się cierpienie zwierząt hodowanych do tej pory na futra.

- Co tak naprawdę nie jest już rzeczą modną, z tego tytułu państwo też nie ma wielkich dochodów, bo 800 ludzi opłacało składki dla ZUS-u, ale nie to jest argumentem przesądzającym o takim rozstrzygnięciu, tylko zwykły humanitaryzm i dbałość o to, żeby zwierzęta nie musiały cierpieć - dodał poseł Lipiec.

Przypomnijmy, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności. Zmiany zakładają też m.in. wykluczenie cyrków z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Nowe przepisy przewidują także utworzenie rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Reklama