Prezydent Bogdan Wenta z absolutorium

Data publikacji: 16.07.2020 19:30
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Wiadomości z regionu
16.07.2020. Kielce. Absolutoryjna sesja Rady Miasta Kielce. Na zdjęciu (od lewej): Bogdan Wenta - prezydent Kielc i Marcin Różycki - zastępca prezydenta Kielc

16.07.2020. Kielce. Absolutoryjna sesja Rady Miasta Kielce. Na zdjęciu (od lewej): Bogdan Wenta - prezydent Kielc i Marcin Różycki - zastępca prezydenta Kielc
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Prezydent Bogdan Wenta uzyskał absolutorium. Za było 17 radnych, natomiast 8 wstrzymało się od głosu.

Jak stwierdziła Agata Wojda przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, dyskusja nad absolutorium pozwala się skupić na twardych faktach, a nie tylko na ocenie subiektywnej działań prezydenta.

- Dla nas, jako klubu radnych Koalicji Obywatelskiej podstawą do podjęcia decyzji jest przedstawiona przez pana radnego Piotra Kisiela, uchwała Komisji Rewizyjnej, gdyż to ta komisja w dużej mierze prowadzi w imieniu rady miasta funkcję kontrolną administracji prezydenta. Drugi element niezwykle ważny, to opinie i badanie Regionalnej Izby Obrachunkowej jako instytucji, która prowadzi permanentny nadzór nad polityką finansową każdego samorządu. Ta pozytywna opinia, jaką pan prezydent i jego służby finansowe otrzymały za realizację budżetu za 2019 rok, jest dla nas w dużej mierze wytyczną – deklarowała Agata Wojda.

Ośmiu radnych wstrzymało się od głosu. Wśród nich była radna Katarzyna Suchańska, przewodnicząca klubu radnych Bezpartyjni i Niezależni, która stwierdziła, że budżet jest odzwierciedleniem braku wizji przyszłości miasta.

- A ten brak wynika z porzucenia przez pana prezydenta założeń programu wyborczego na który się umówiliśmy z kielczanami – dodała.

Wcześniej Bogdan Wenta nie u zyskał wotum zaufania. Ta druga „żółta kartka” dla włodarza miasta oznacza możliwość zwołania referendum w sprawie jego odwołania.

Reklama