Prezydent postawił na swoim. Szkoła w MOW od przyszłego roku

Data publikacji: 22.07.2021 16:44
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
22.07.2021. Kielce. Sesja Rady Miasta Kielce

22.07.2021. Kielce. Sesja Rady Miasta Kielce
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Szkoła branżowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym rozpocznie działalność dopiero w przyszłym roku.

Zgodnie z projektem uchwały, złożonym na sesję przez prezydenta Kielc Bogdana Wentę, rok szkolny w placówce rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Z takim pomysłem nie zgodziła się część radnych, która zgłosiła poprawkę, aby szkoła w Dobromyślu rozpoczęła naukę od września.

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Przedstawiciele ratusza i niektórzy radni, w tym przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oraz klubu Projekt Wspólne Kielce, twierdzili, że do uruchomienia szkoły potrzebne jest 200 tys. zł, których na ten cel w miejskiej kasie nie ma.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się radny Marcin Stępniewski z PiS. Jak stwierdził, Szkoła Branżowa w Dobromyślu powinna zacząć działać jak najszybciej.

- Zmiana zaproponowana przez prezydenta Wentę może doprowadzić do tego, że w niedalekiej przyszłości pojawi się znów uchwała w sprawie likwidacji MOW. Natomiast otworzenie szkoły branżowej pozwoli uzyskać nowych uczniów, oznacza to także pozyskanie większej subwencji oświatowej. Moim zdaniem propozycja miasta to kolejna próba likwidacji placówki - stwierdził Marcin Stępniewski.

Przeciwne stanowisko zaprezentował radny Jarosław Bukowski z klubu Projekt Wspólne Kielce, który argumentował, że retoryka o chęci likwidacji przez miasto Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest nieprawdziwa.

- Od początku jest mowa, że nikt nie chce likwidacji tej placówki. Mowa była o ewentualnym przekształceniu  jej i przejęciu przez stowarzyszenie. Nikt z rady miasta nie jest za tym, aby ta placówka przestała istnieć. Chodzi tylko o formę jej funkcjonowania, aby dla miasta było to oszczędniejsze, natomiast jej funkcjonowanie z jest konieczne i potrzebne - dodaje.

Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc, utrzymywał, że przełożenie rozpoczęcia działalności szkoły branżowej o rok jest koniecznie, aby dostosować budynek do prowadzenia zajęć edukacyjnych i warsztatowych.

- W pięć tygodni nie da się fizycznie przygotować odpowiednich warunków do rozpoczęcia nauki w tej szkole - twierdził.

Ostatecznie jednak poprawka, aby szkoła branżowa w MOW rozpoczęła działalność od września tego roku, nie została uwzględniona. 10 radnych było za, 10 - przeciw, przy pięciu głosach wstrzymujących się.

Natomiast w głosowaniu za uruchomieniem szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Dobromyślu od września 2022 roku opowiedziało się 12 radnych, przy 9 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.

Reklama