Profesor Góźdź: pacjent nie może być wolnym elektronem, który odbija się w błędnym systemie

Data publikacji: 12.02.2021 09:40
Autor: Katarzyna Podraza / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: prof. Stanisław Góźdź - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Na zdjęciu: prof. Stanisław Góźdź - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

- Pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do specjalistycznych świadczeń, będą też monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia - mówił na naszej antenie profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Umożliwi to Krajowa Sieć Onkologiczna, której realizacja rozpocznie się od 1 stycznia przyszłego roku.

Profesor Góźdź przyznał, że dzięki przystąpieniu ŚCO do pilotażowego programu KSO dokładnie analizowano, co wymaga zmiany, aby cały proces leczenia pacjentów przebiegał sprawniej, co przy chorobach nowotworowych ma ogromne znaczenie.

- Tu chodzi o to, aby pacjent nie był wolnym elektronem, który odbija się w tym błędnym systemie i każdy robi mu łaskę. Nie! W tej chwili w Krajowej Sieci Onkologicznej pacjent ma swojego opiekuna, koordynatora, który go prowadzi przez cały czas diagnostyki i leczenia, chory nie będzie walczył o terminy, bo wszystko ma z góry ustalone - zaznaczył.

Przypomnijmy, ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Nowy model organizacyjny ma być wystandaryzowany i nastawiony na satysfakcję pacjenta – mówi premier Mateusz Morawiecki.

4 lutego odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Krajową Radą ds. Onkologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Głównym tematem było wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej. Do końca marca ma być gotowy projekt ustawy, który pilotaż sieci przekuje na rozwiązanie systemowe obowiązujące w całym kraju. Zapisy wejdą w życie w styczniu 2021 roku.

– Ten rok jest potrzebny na to, żeby ośrodki mogły się przygotować do spełniania standardów. Do tej sieci nie mogą trafić wszyscy. Muszą znaleźć się w nim ośrodki, które spełnią konkretne wysokie kryteria jakościowe – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kluczowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej to zapewnienie możliwości telefonicznego i elektronicznego, umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich, wyznaczanie koordynatora leczenia onkologicznego dla każdego pacjenta, co 12 miesięcy pomiar poziomu wartości mierników jakości klinicznej opieki onkologicznej, co 24 miesiące weryfikacja minimalnych kryteriów warunkujących przynależność do danego poziomu referencyjnego, zautomatyzowany proces kwalifikacji do poszczególnych poziomów referencyjnych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że choroby nowotworowe, zabierają co roku ponad 100 tys. Polaków. Celem Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i modelu zarządzania opieką onkologiczną, odwrócenie niekorzystnych trendów epidemiologicznych w Polsce i obniżenie społecznych kosztów obciążenia chorobami nowotworowymi.

adv adv
Wiadomości
Reklama