Projektowanie i budowa obwodnic na pierwszym miejscu

Data publikacji: 30.12.2020 12:52
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Kontynuacje i opracowanie dokumentacji ważnych inwestycji tak w skrócie określić można plany kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przyszły rok.

Wśród najważniejszych projektów jest rozpoczęcie inwestycji ujętych w rządowym Programie budowy 100 Obwodnic.

Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik kieleckiej GDDKiA mówi, że w grudniu została podpisana umowa z wykonawcą obwodnicy Wąchocka. W 2021 roku rozpocznie się projektowanie inwestycji.

- Wykonawca wstępne zadeklarował, że w 2021 roku rozpocznie już roboty przygotowawcze w miejscu przyszłej obwodnicy. Będą to między innymi rozpoznania saperskie, archeologiczne oraz wycinki drzew -  informuje Małgorzata Pawelec-Buras.

Oprócz Wąchocka, w rządowym „Programie budowy 100 obwodnic” znalazły się jeszcze trzy miasta: Chmielnik, Osiek oraz Starachowice. Jako pierwsza powstanie blisko 12-kilometrowa dwujezdniowa obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42.

W 2020 roku GDDKiA ogłosiła przetargi na pierwszy etap opracowania dokumentacji dla Chmielnika i Osieka. Trwa już opracowanie materiału niezbędnego do decyzji środowiskowej. Natomiast w przypadku obwodnicy Starachowic toczy się procedura przetargowa na opracowanie analogicznej dokumentacji. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty w 2021 roku.

W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa obwodnicy Morawicy. Docelowo będzie miała ponad 8 km.

W lipcu GDDKiA podpisała umowę na realizację obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 w systemie „Projektuj i buduj” za kwotę prawie 53 mln zł. Obecnie trwają prace projektowe.

Jak mówi Małgorzata Pawelec-Buras w 2021 roku tempa nabiorą prace przy budowie obwodnicy Opatowa.

- Bardzo ważna inwestycja w ciągu drogi S74 i krajowej nr 9. W przyszłym roku planowane jest wyłonienie wykonawców tej inwestycji, a także rozpoczęcie prac projektowych, bo będzie to inwestycja wykonana w systemie „Projektuj i buduj” - tłumaczy rzecznik GDDKiA w Kielcach.

Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze dla wszystkich świętokrzyskich odcinków drogi ekspresowej S74. To pięć odcinków tej trasy o łącznej długości około 100 kilometrów między granicą województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, a Opatowem. W tym roku złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla fragmentu biegnącego przez Kielce. Ogłoszenie przetargów na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S74 oraz sąsiadującego z nim odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód planowane jest w przyszłym roku.

Reklama