Przetarg rozstrzygnięty. Opatów będzie miał obwodnicę

Data publikacji: 23.04.2021 12:06
Autor: Robert Felczak , Radosław Podsiadły / Kategoria: Wiadomości z regionu
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construccion zaprojektuje i zbuduje obwodnicę Opatowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę tej inwestycji.

Prace zostały wycenione na 403 mln zł. Obwodnica będzie częścią drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Jeżeli nie będzie odwołań od tej decyzji, z wykonawca zostanie podpisana umowa.

- Obwodnica Opatowa o długości ok. 12 km będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych - informuje Małgorzata Pawelec Buras, rzecznik GDDKiA.

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu – droga nr 74 z Sulejowa przez Kielce do Kraśnika i droga nr 9 Radom Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. W centrum miasta obydwie te drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową. W związku z tym w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, a co trzeci jest pojazdem ciężkim.

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci też czas podróżowania drogami krajowymi nr 9 i nr 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Obwodnica Opatowa 

Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Jej uzupełnieniem będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik poprowadzony na północ od miasta. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę łącznika planowane jest w najbliższym czasie. W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe: węzeł Opatów (na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74) oraz  węzeł Marcinkowice (na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa). Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Zadaniem wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego w oparciu o wykonaną koncepcję programową, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie obwodnicy. Prace powinny zostać zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

S74 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

S74 GRANICA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – PRZEŁOM/MNIÓW. Długość ok. 27,5 km; decyzja środowiskowa wydana w 2015 roku, ostateczna w 2017 roku; aktualny etap – dobiega końca opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej

S74 PRZEŁOM/ MNIÓW – WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD. Długość ok. 16,4 km; decyzja środowiskowa wydana w 2018 roku; aktualny etap – dobiega końca opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej, ogłoszenie przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj planowane w 2021 roku

S74 TZW. PRZEJŚCIE PRZEZ KIELCE. Długość ok. 4,9 km; wniosek o decyzję środowiskową złożony w sierpniu 2020; na etapie opracowania materiałów do wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach opracowano także elementy Koncepcji Programowej; ogłoszenie przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj planowane w 2021 roku

S74 KIELCE – CEDZYNA. Długość ok. 6,8 km odcinek zrealizowany w 2011 roku

S74 CEDZYNA – ŁAGÓW. Długość ok. 31,5 km; decyzja środowiskowa wydania w 2017 roku; aktualny etap – trwa opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej

S74 ŁAGÓW – JAŁOWĘSY. Długość ok. 14,5 km; decyzja środowiskowa wydana w 2017 roku; aktualny etap – trwa opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej 

S74 OPATÓW – NISKO. Długość 71 km; na tym etapie prace przygotowawcze (Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe, warianty przebiegu, materiały do wniosku o decyzję środowiskową) prowadzi Oddział GDDKiA Rzeszów. W 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne. Złożenie wniosku o DoŚU planowane w 2021 roku. Długość świętokrzyskiego fragmentu w zależności od wariantu - ok. 30 km. Dla odcinka S74 na terenie województwa łódzkiego DoŚU wydana w 2019 roku

S74 w województwie łódzkimFot. GDDKiA

S74 w województwie świętokrzyskimFot. GDDKiA

S74 w województwie podkarpackimFot. GDDKiA

Reklama