Przyszli lekarze nie chcą pracować we Włoszczowie?

Data publikacji: 21.09.2021 15:30
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Dionizy Krawczyński / Radio Kielce

Tylko jeden student medycyny chciałby dostawać stypendium od władz powiatu włoszczowskiego w zamian za deklarację pracy w miejscowym szpitalu po zakończeniu nauki. Włoszczowskie starostwo zakończyło przyjmowanie wniosków o wsparcie.

Łukasz Karpiński, wicestarosta powiatu włoszczowskiego informuje, że wniosek złożyła osoba studiująca pielęgniarstwo. Przyszli lekarze nie wykazali zainteresowania.

- Na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu wyłonimy komisję, która zdecyduje o przyznaniu stypendium. Co miesiąc wynosić ono będzie jeden tys. zł - dodał Łukasz Karpiński.

Student będzie musiał odpracować wsparcie we włoszczowskim szpitalu lub domu pomocy społecznej. Czas pracy będzie odpowiadał okresowi pobierania stypendium.

Z kolei do urzędu marszałkowskiego w Kielcach dotychczas wpłynęło 11 wniosków o stypendia od medyków, ale ich nabór się jeszcze nie zakończył. Wicemarszałek Marek Bogusławski przypomina, że osoba, która co miesiąc, od października do czerwca włącznie chciałaby otrzymywać stypendium musi spełnić kilka warunków.

- O stypendium mogą się ubiegać studenci medycyny IV, V i VI roku wydziałów lekarskich z całego kraju. Wsparcie finansowe może otrzymać osoba, która nie powtarza roku i osiągnęła średnią ocen w ostatnim roku akademickim, nie niższą niż 3,75 - wylicza Marek Bogusławski.

Warunkiem przyznania stypendium w wysokości 2 tys. zł jest również zadeklarowanie przez studenta, że po ukończeniu kształcenia odpracuje stypendium w jednym ze szpitali podległych urzędowi marszałkowskiemu. Czas pracy będzie odpowiadał okresowi pobierania stypendium.

Obecnie stypendium od marszałka pobiera 94 żaków, a w dwóch świętokrzyskich szpitalach, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze pracuje już 4 lekarzy, którzy wcześniej dostawali wsparcie od urzędu marszałkowskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 października w kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego w Kielcach lub przesłać pocztą.

Reklama