RADIO ŁÓDŹ. Plenerowa wystawa „Piotrkowianie w Powstaniu”

Data publikacji: 01.08.2020 18:15
Kategoria: Wiadomości z kraju /Źródło: Radio Lódź


Fot. Monika Gosławska / Radio Łódź

Przed piotrkowskim muzeum można oglądać ekspozycję poświęconą uczestniczącym w Powstaniu Warszawskim mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego. Jest to wystawa planszowa, opracowana przez Piotra Stanka z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Prezentowane plansze przedstawiają również sylwetki osób związanych z Piotrkowem - albo przed powstaniem, albo już po nim.

- Po upadku Powstania Warszawskiego i kapitulacji, ludność cywilna Warszawy zmuszona została do opuszczenia zniszczonego miasta, które było morzem ruin - mówi historyk z piotrkowskiego muzeum Paweł Kędra.

- Część osób dostała się do Piotrkowa. Pośród nich byli również i uczestnicy Powstania Warszawskiego, których sylwetki przybliżone zostały tutaj na planszach. Widnieją na nich krótkie biogramy prezentujące szlak bojowy poszczególnych osób - wyjaśnia Kędra.

Paweł Kędra dodaje, że wśród tych, o których opowiada wystawa, są osoby pochodzące z rodzin o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych. Mowa o Tadeuszu Dobrzańskim i Janie Szustorowskim.

- Jan Szustorowski wysyłał z obozu jenieckiego pocztówki do rodziny Gnypów - do swojego dziadka. A warto wspomnieć o tym, że Franciszek Gnyp był uczestnikiem wojny 1920 roku. Został odznaczony Virtuti Militari. Podobnie rodzina Dobrzańskich. Jej przedstawiciele też brali udział w wojnie 1920 roku. Emil Dobrzański zgłosił się do formowanych w Piotrkowie oddziałów armii ochotniczej i swojej ojczyźnie w ofierze złożył życie - podkreśla Paweł Kędra.

Warto wspomnieć, że po powstaniu, siedziba piotrkowskiego muzeum - Zamek Królewski, stała się siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Reklama