RADIO OLSZTYN. Jakie jest natężenie pola elektromagnetycznego w naszej okolicy? Można sprawdzić to w Internecie

Data publikacji: 20.07.2021 20:12
Kategoria: Wiadomości z kraju /Źródło: Radio Olsztyn/PAP


Fot. Radio Olsztyn

Od wtorku można samodzielnie sprawdzić, jakie jest natężenie pola elektromagnetycznego w naszej okolicy. Umożliwia to system SI2PEM, którego operatorem jest Instytut Łączności.

Na portalu si2pem.gov.pl znajduje się mapa z położeniem stacji bazowych telefonii komórkowej i nadajników DVB-T oraz wyniki pomiarów pola elekromagnetycznego w ich otoczeniu.

- System jest odpowiedzią między innymi: na pojawiające się głosy o przekraczaniu w Polsce dopuszczalnych wartości PEM i niewystarczającej kontroli ich emisji - mówił Janusz Cieszyński sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Działamy w sposób, który ma promować otwartość i pokazywanie społeczeństwu wszystkich informacji o promieniowaniu elektromagnetycznym w miejscu zamieszkania. Ten system – mam nadzieję – będzie takim miejscem, gdzie pewne mity i obiegowe opinie o promieniowaniu elektromagnetycznym będziemy rozbijać w oparciu o naukowe fakty - dodał.

Rafał Pawlak z Instytutu Łączności tłumaczył, że na interaktywnej mapie Polski każdy może sprawdzić poziomy pola elektromagnetycznego (PEM) z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Zaznaczał, że w prosty sposób można uzyskać informacje o wartości natężenia pola w danym miejscu, jaki proc. dopuszczalnej normy ta wartość stanowi, kiedy dokonano pomiaru oraz od którego operatora uzyskano informacje, a także jakiej stacji bazowej dotyczy pomiar. Prace nad systemem trwały 2 lata. Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i kosztował ponad 11 mln zł.

Na portalu si2pem.gov.pl można znaleźć też informacje o tym czym jest pole elektromagnetyczne, jakie urządzenia je wytwarzają, a także jakie są obowiązujące normy i w jaki sposób są kontrolowane.

Reklama