Radni dyskutują o stanie województwa

Data publikacji: 28.06.2021 13:33
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
28.06.2021. Kielce. Sesja Rady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

28.06.2021. Kielce. Sesja Rady Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Ubiegły rok, to przede wszystkim wzmożona walka z niewidzialnym wrogiem, czyli pandemią koronawirusa - taki wniosek płynie z raportu o stanie województwa za 2020 rok. Dokument został zaprezentowany przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego na dzisiejszej sesji sejmiku. Radni mają głosować nad absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa.

Marszałek Andrzej Bętkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że nakłady które samorząd województwa przekazał, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii, przyniosły zamierzony efekt.

- Przygotowaliśmy świętokrzyską tarczę antykryzysową stanowiącą realne wsparcie finansowe dla gospodarki. Na pakiet osłonowy dla przedsiębiorców przeznaczono 340 mln zł. Dzięki temu z pożyczek obrotowych skorzystało do tej pory 315 firm, a ponad 1,6 tys. przedsiębiorców otrzymało bezzwrotne dotacje. Natomiast 198 firm uzyskało wsparcie w postaci usług doradczych - referował.

Ponadto marszałek zawraca uwagę, że region cały czas boryka się z wieloma problemami jakimi są: kwestie demograficzne, niski poziom innowacyjności i słaba atrakcyjność inwestycyjna stanowiące bariery rozwoje. Taki stan rzeczy ma zmienić między innymi budowa kampusu GUM, a także aktywne działanie na rzecz wykorzystania terenów inwestycyjnych w Obicach.

Po zaprezentowaniu raportu o stanie województwa, nad dokumentem będą debatować radni. Już teraz wiadomo, że nie wszyscy radni zagłosują za udzieleniem wotum dla rządu województwa. Głosowanie przeciw zapowiada między innymi Andrzej Swajda, przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Z pewnością cieniem na pracy zarządu w ubiegłym roku kładzie się kwestia przyznawania dotacji obrotowych dla przedsiębiorców, a także kwestia przejazdów samochodów służbowych przewodniczącego Prusa, dlatego nie ukrywam, że zagłosuję przeciw - mówi.

Niewykluczone, że za udzieleniem wotum zaufania zagłosuje radny niezrzeszony Grzegorz Świercz, choć jeszcze przed rozpoczęciem obrad nie deklarował tego wprost.

- Moim zdaniem role i wpływ na tę decyzję niektórych radnych będą miały osobiste interesy i brak zadowolenia z pewnych decyzji zarządu, a nie ocena merytoryczna - mówi.

Zarząd województwa otrzyma wotum zaufania i absolutorium, jeśli uzyska wsparcie przynajmniej 16 radnych.

Reklama