RCNT w Podzamczu koło Chęcin ma zastępcę dyrektora

Data publikacji: 01.09.2020 15:26
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Podzamcze Chęcińskie. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Biobank

Podzamcze Chęcińskie. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Biobank
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Profesor Piotr Lewitowicz został powołany na zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym koło Chęcin. Sprawował będzie bezpośredni nadzór nad Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych, Działem Badań Naukowych oraz Działem Badań Laboratoryjnych - informuje Marcin Zawierucha, dyrektor centrum.

- Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa pomoże lepiej wykorzystać zasoby jakimi dysponuje nasza placówka. Zarządzał będzie częścią medyczną i nakowo-badawczą związaną z medycyną. Będzie miał za zadanie m.in. rozwinięcie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i leczniczymi, a także kreowanie nowych projektów naukowo-badawczych i diagnostycznych - mówi dyrektor Zawierucha.

Piotr Lewitowicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W roku 2003 uzyskał tytuł specjalisty patomorfologii, a w 2008 roku stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - dodał Marcin Zawierucha.

- W roku 2019 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Ukończył także studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w służbie zdrowia m.in. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - dodał Marcin Zawierucha.

Od 2002 do chwili obecnej Piotr Lewitowicz pracuje w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego i Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, od października 2018 pełni obowiązki kierownika tej jednostki.

Powołanie zastępcy dyrektora to wymóg regulaminu i schematu organizacyjnego centrum, zatwierdzonego przez zarząd województwa świętokrzyskiego.

Reklama