Rządowe pieniądze dla świętokrzyskich klubów seniora

Data publikacji: 14.07.2021 15:33
Autor: Paulina Michta / Kategoria: Wiadomości z regionu
14.07.2021. Kielce. Przekazanie dofinansowania z Rządowego Programu Wieloletniego

14.07.2021. Kielce. Przekazanie dofinansowania z Rządowego Programu Wieloletniego "Senior+"
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Trzydzieści sześć klubów seniora z województwa świętokrzyskiego otrzymało dofinansowanie z rządowego programu „Senior+”. Jego głównym celem jest aktywizowanie osób starszych.

Program jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to budowa i tworzenie nowych miejsc, gdzie seniorzy mogą spędzać wolny czas. Gminy mogą się także ubiegać o pieniądze na utrzymanie już istniejących placówek.

- W ubiegłym roku, na ten cel, przeznaczyliśmy prawie 13 mln zł. Teraz z programu skorzystało 36 podmiotów. Jeden z nich dopiero tworzy klub seniora, a pozostali otrzymują fundusze na bieżącą działalność. W tego typu placówkach, pomocą senioralną objętych jest ponad 1,3 tys. osób. Myślę, że prawie wyczerpujemy potrzeby województwa świętokrzyskiego w tej kwestii - mówi wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Koniusz.

Senator Krzysztof Słoń uważa, że „Program Senior+”, w pełni odpowiada na potrzeby osób starszych.

- To jest odpowiedź polskiego rządu na sytuację demograficzną naszego kraju. Żyjemy dłużej, chcemy być jak najbardziej aktywni i właśnie po to kluby seniora powstają. W ostatnich latach  obserwujemy ich dynamiczny wzrost. Ten program odpowiada na najbardziej żywotne potrzeby ludzi, którzy nie są już aktywni zawodowo, wychowali dzieci, a jeszcze chcą realizować swoje pasje i przede wszystkim integrować się z innymi. Bardzo się cieszę, że samorządy współpracują z rządem i sięgają po te środki. Mam nadzieję, że dzięki temu, na mapie województwa świętokrzyskiego, będzie coraz więcej tego typu placówek - komentuje Krzysztof Słoń.

W ramach tegorocznej edycji powstanie jeden klub seniora, w gminie Złota. Natomiast 35 placówek otrzyma dofinansowanie na bieżące utrzymanie, w tym 26 Klubów Senior+ oraz dziewięć Dziennych Domów Senior+.

Województwo świętokrzyskie na realizację Programu, otrzymało prawie 2 miliony 170 tysięcy złotych.

Reklama