Są pieniądze na małą obwodnicę Ostrowca. Dokument podpisany

Data publikacji: 27.05.2020 12:16
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
27.05.2020 Warszawa. Od lewej: senator Jarosław Rusiecki, wiceminister Rafał Weber - wiceminister, poseł Andrzej Kryj

27.05.2020 Warszawa. Od lewej: senator Jarosław Rusiecki, wiceminister Rafał Weber - wiceminister, poseł Andrzej Kryj
Fot. Jarosław Rusiecki

Będą pieniądze na dokończenie budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał aneks do programu budowy tej drogi. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygniecie przedłużającego się postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

Jak informowaliśmy, pierwszy przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez potencjalnych wykonawców. Pod koniec 2019 roku ogłoszono drugi przetarg, który z powodu braku wystarczających pieniędzy do dzisiaj nie został rozstrzygnięty.

Podpisany przez wiceministra Webera aneks umożliwia zabezpieczenie źródła finansowania do rozstrzygnięcia najkorzystniejszej oferty w przetargu. Oznacza to, że ministerstwo dołoży brakującą kwotę na budowę tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Droga ma mieć prawie 3 kilometry i połączyć węzeł Brezelia przy drodze wojewódzkiej 755 z wylotem w kierunku Opatowa, czyli drogą krajową nr 9. Krajowa „dziewiątka” przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu w 2015 roku przekraczało 23 tys. pojazdów na dobę.

Nad uzyskaniem akceptacji poszerzenia finansowania dla tej inwestycji czuwali ostrowieccy parlamentarzyści: poseł Andrzej Kryj i senator Jarosław Rusiecki.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” w latach 2020-2023.

Reklama