Sandomierscy strażacy mają nowoczesny wóz z pełnym wyposażeniem

Data publikacji: 26.02.2021 17:09
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
26.02.2021 Sandomierz. Przekazanie nowego wozu strażackiego. Na zdjęciu (od lewej): Grzegorz Rajca - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, Marcin Piwnik - starosta sandomierski, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, młodszy kpt. Krzysztof Tabaka - PSP w Sandomierzu, wojewoda Zbigniew Koniusz, poseł Krzysztof Lipiec, młodszy ogniomistrz Łukasz Lipiński, poseł Marek Kwitek

26.02.2021 Sandomierz. Przekazanie nowego wozu strażackiego. Na zdjęciu (od lewej): Grzegorz Rajca - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, Marcin Piwnik - starosta sandomierski, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa, młodszy kpt. Krzysztof Tabaka - PSP w Sandomierzu, wojewoda Zbigniew Koniusz, poseł Krzysztof Lipiec, młodszy ogniomistrz Łukasz Lipiński, poseł Marek Kwitek
Fot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Sandomierscy strażacy otrzymali sprzęt, dzięki któremu są bardziej skuteczni i nowocześnie przygotowani do różnego rodzaju zdarzeń.

W komendzie Państwowej Straży Pożarnej odbyło się oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego. Pojazd wraz z wyposażeniem kosztował 1,2 mln zł. Został kupiony za pieniądze z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Jest w nim m.in. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, 6 kompletów aparatów powietrznych, pływająca motopompa, pompa zanurzeniowa szlamowa, dwa agregaty prądotwórcze, wentylator oddymiający, sprzęt pomiarowy oraz do wykrywania gazów, jak również przenośne działko wodno-pianowe.

Komendant powiatowy PSP, starszy kapitan Piotr Krytusa,  podziękował za tak znaczne wzmocnienie zasobów sprzętowych, podkreślił, że jest to ważne wsparcie dla strażaków na co dzień wyjeżdżających do akcji jak i dla mieszkańców.

Podczas uroczystości ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna  Mściów-Nowy Kamień. Jest to w pełni sprawny pojazd, który wcześniej  służył Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

26.02.2021 Sandomierz. Przekazanie nowego wozu strażackiego. Na zdjęciu wojewoda Zbigniew KoniuszFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz uczestniczący w uroczystości powiedział, że Polska jest krajem, który daje stabilność i poczucie bezpieczeństwa. W ubiegłym roku mimo epidemii i  związanych z tym dodatkowych wydatków, w województwie świętokrzyskim 31 jednostek PSP otrzymało nowe wozy, a do jednostek OSP trafiło 8 nowych pojazdów strażackich. Zwrócił też uwagę, że nowy wóz bojowy sandomierskich strażaków w sposób znaczący podnosi zdolności operacyjne tej jednostki co w połączeniu z doskonałym wyszkoleniem tutejszej załogi stwarza okoliczności, aby powiedzieć, że mieszkańcy Sandomierza i powiatu sandomierskiego są bezpieczni jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego stwierdził, że strażaków traktuje jak swoją rodzinę, ponieważ z tą służbą związany jest od wielu lat, dlatego cieszy się, że właśnie ta formacja została tak dobrze wzmocniona niezbędnym sprzętem. Zauważył, że taki sposób postępowania, jaki zastosowano w przypadku przekazania pojazdu z jednej jednostki do drugiej jest jak najbardziej właściwy i ma głęboki sens.

Poseł Krzysztof Lipiec, lider świętokrzyskich struktur PiS podkreślił, że strażacy to ludzie, którzy godnie pełnią służbę i ofiarnie pracują na rzecz ojczyny i jej obywateli dlatego należy się im szacunek, strażacy zawsze stawali na wysokości zadania. Przypomniał, że jednym z priorytetów rządu jest bezpieczeństwo ludzi czemu wiele razy dano wyraz. Jednym z przykładów  jest program modernizacji służb mundurowych, który miał być realizowany do 2023, ale będzie przedłużony. Obejmuje nie tylko straż pożarną, ale też inne służby np. policję czy straż graniczną Z tego programu był kupiony nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy dla PSP w Sandomierzu.

26.02.2021 Sandomierz. Przekazanie nowego wozu strażackiego. Na zdjęciu: poseł Marek Kwitek i poseł Krzysztof LipiecFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

- Województwo świętokrzyskie bardzo dobrze skorzystało z tego programu dlatego jego kontynuacja bardzo mnie cieszy bo inwestowanie w bezpieczeństwo Polek i Polaków to najlepsza inwestycja - dodał poseł Lipiec.

Poseł Marek Kwitek zauważył, że komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu jest coraz lepiej wyposażona i staje się wizytówką województwa świętokrzyskiego. Dodał, że jej rola jest ogromna, ponieważ oprócz wyjazdów do pożarów i innych zdarzeń ma na swoich barkach także kwestie związane z ochroną przeciwpowodziową, dysponuje specjalistycznym sprzętem, ponadto może się poszczycić wysokimi kwalifikacjami swoich strażaków.

Senator Jarosław Rusiecki także napomknął o specyfice Sandomierza nazwał go ważnym punktem jeżeli chodzi o lokalizację, połączenia komunikacyjne oraz sąsiedztwo Wisły.

- Ciężki wóz bojowy jak i każdy inny, nowoczesny sprzęt z pewnością będzie tu dobrze wykorzystany dla dobra ludzi i ich mienia. Dotyczy to nie tylko samego miasta, ale również całego powiatu sandomierskiego - stwierdził senator.

26.02.2021 Sandomierz. Przekazanie nowego wozu strażackiegoFot. Grażyna Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Podczas uroczystości, poświęcenia obu pojazdów dokonał  ks. Stanisław  Chmielewski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie komendy gdzie otwarto sale konferencyjne po gruntownym remoncie. Prace kosztowały 140 tys. zł. Będą służyć głównie szkoleniom dla zawodowych strażaków jak i dla druhów-ochotników, ponadto będą wykorzystywane w posiedzeniach powiatowego sztabu kryzysowego oraz do codziennych odpraw.

Na zakończenie uroczystości komendant Piotr Krytusa przedstawił pracę jednostki w ubiegłym roku.

Reklama